Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (anglicko-český slovník)

 

Pro anglický výraz tude bylo nalezeno překladů: 101 (přesná shoda: 1, obsahující výraz: 100).

 

anglický výraz EN   CZ český překlad
n: [slang.] tude - arogantní postoj
n: [astr.] absolute magnitude - absolutní magnituda
n: altitude
{EltHtu:d}
- výška
n: altitude
{EltHtu:d}
- nadmořská výška
amplitude
{EmplHtu:d}
- amplituda
n: amplitude
{EmplHtu:d}
- rozkmit
amplitude modulation
- amplitudová modulace
n: an attitude
- špatný přístup
n: [astr.] apparent magnitude
- zjevná magnituda
n: aptitude
{EptHtu:d}
- schopnost
aptitude test
- test způsobilosti
aptitude test
- test vhodnosti
n: attitude
{EtHtu:d}
- póza
n: attitude
{EtHtu:d}
- postavení
n: attitude
{EtHtu:d}
- poloha
n: attitude
{EtHtu:d}
- názor
n: attitude
{EtHtu:d}
- stanovisko
attitude
{EtHtu:d}
- přístup
attitude
{EtHtu:d}
- postoj
attitude
{EtHtu:d}
- držení těla
n: attitudes
{EtHtu:dz}
- stanoviska
attitudes
{EtHtu:dz}
- postoje
n: beatitude
- blaženost
beatitude
- Kristovo kázání na hoře
certitude
{sRtHtu:d}
- jistota
n: consuetude
- zvyklost
n: correctitude
- korektnost
n: crassitude
- zabedněnost
n: crassitude
- omezenost
n: crassitude
- hrubost
n: crassitude
- hloupost
n: decrepitude
- zchátralost
n: decrepitude
- sešlost
n: desuetude
- vyřazení pro zastaralost
n: disquietude
- znepokojení
n: dissimilitude
- rozdílnost
n: dissimilitude
- nepodobnost
exactitude
{IgzEktHtu:d}
- preciznost
n: [male] fellow student
- spolužák
n: [female] fellow student
- spolužačka
n: finitude
- konečnost
n: fortitude
{fOrtItu:d}
- statečnost
n: fortitude
{fOrtItu:d}
- síla ducha
n: fortitude
{fOrtItu:d}
- pevná mysl
n: fortitude
{fOrtItu:d}
- zmužilost
n: gratitude
{grEtHtu:d}
- vděčnost
n: habitude
- návyk
n: habitude
- zvyk
n: hebetude
- netečnost
n: hebetude
- letargie
horse latitudes
- subtropické šířky
horse latitudes
- koňské šířky
n: inaptitude
- nevhodnost
n: inaptitude
- neschopnost
n: incertitude
- nejistota
n: ineptitude
{IneptItu:d}
- nešikovnost
n: ineptitude
{IneptItu:d}
- neobratnost
n: inexactitude
- nepřesnost
n: infinitude
- nekonečnost
n: ingratitude
- nevděk
n: ingratitude
- nevděčnost
n: inquietude
- nervozita
n: inquietude
- neklid
inquietude
- nepokoj
n: lassitude
- malátnost
n: lassitude
- letargie
n: lassitude
- apatie
n: lassitude
- mdloba
n: latitude
{lEtHtu:d}
- šíře
n: latitude
{lEtHtu:d}
- rozsah
n: latitude
{lEtHtu:d}
- volnost
n: latitude
{lEtHtu:d}
- šířka
n: latitude
{lEtHtu:d}
- prostor
latitude
{lEtHtu:d}
- zeměpisná šířka
n: pl. latitudes
{lEtHtu:dz}
- šířky
n: longitude
{la:nZHtu:d}
- zeměpisná délka
n: longitude
{la:nZHtu:d}
- délka
n: magnitude
{mEgnHtu:d}
- důležitost
n: [mat.] magnitude
{mEgnHtu:d}
- velikost
n: magnitude
{mEgnHtu:d}
- řád
n: magnitude
{mEgnHtu:d}
- význam
n: [astr.] [geol.] magnitude
[astr.] logaritmické měřítko světlosti objektu, [geol.] logaritmické měřítko energie uvolněné při zemětřesení {mEgnHtu:d}
- magnituda
n: pl. magnitudes
{mEgnHtu:dz}
- velikosti
n: multitude
{mAltHtu:d}
- velké množství
n: multitude
{mAltHtu:d}
- spousta
n: pl. multitudes
{mAltHtju:dz}
- spousty
negritude
- černošství
n: [mat.] order of magnitude
- řád
n: PhD student
- doktorant
n: platitude
- banalita
n: platitude
- samozřejmost
n: platitude
- plochost
n: plenitude
- absolutnost
n: plentitude
- plnost
promptitude
- pohotovost k akci
n: promptitude
- pohotovost
n: promptitude
- promptnost
n: pulchritude
- nádhera
n: quietude
- klid
n: rectitude
{rektItu:d}
- čestnost
n: rectitude
{rektItu:d}
- poctivost

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

Přeložit tude do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "tude" v českém výkladovém slovníku

 


 

Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž