Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (anglicko-český slovník)

 

Pro anglický výraz fine bylo nalezeno překladů: 121 (přesná shoda: 21, obsahující výraz: 100).

 

anglický výraz EN   CZ český překlad
v: fine
{fTn}
- ztenčit
adj: fine
{fTn}
- znamenitý
v: fine
{fTn}
- zjemnit
fine
{fTn}
- výborně
adj: fine
{fTn}
- vynikající
adj: fine
{fTn}
- skvělý
fine
{fTn}
- skvěle
v: fine
{fTn}
- rozdrobit
v: fine
{fTn}
- rafinovat
fine
{fTn}
- pěkně
v: fine
{fTn}
- pročistit
adj: fine
{fTn}
- ušlechtilý
n: fine
{fTn}
- poplatek
v: fine
{fTn}
- pokutovat
fine
{fTn}
- pěkný
fine
{fTn}
- hezký
n: fine
{fTn}
- pokuta
fine
{fTn}
- krásný
fine
{fTn}
- jemný
fine
{fTn}
- dobře
fine
{fTn}
- fajn
a fine line - úzký vztah
n: a fine-toothed comb - detailní zkoumání
affine - afinní
be fully defined - vyčerpávat se
n: beefiness - tělnatost
n: beefiness - svalnatost
v: confine
{ka:nfTn}
- zabránit
v: confine
{ka:nfTn}
- omezit
v: confine to
(nejnutnější)
- omezit se na
adj: confined
{kHnfTnd}
- omezený
adj: confined
{kHnfTnd}
- ohraničený
n: confinement
{kHnfTnmHnt}
- uvěznění
n: confinement
{kHnfTnmHnt}
- omezení
n: confinement
{kHnfTnmHnt}
- porod
n: confines
{kHnfTnz}
- pomezí
n: confines
{kHnfTnz}
- hranice
v: confines
{kHnfTnz}
- omezuje
v: confines
{kHnfTnz}
- zabraňuje
cut a fine figure
- vypadat perfektně
cut it a little fine
- mít přesně tolik peněz
v: define
{dIfTn}
- vymezit
define
{dIfTn}
- vymezovat
define
{dIfTn}
- vymezuje
v: define
{dIfTn}
- definovat
define the boundaries of
- vymezovat
define the boundaries of
- vymezuje
adj: defined
{dIfTnd}
- stanovený
v: defined
{dIfTnd}
- definoval
adj: defined
{dIfTnd}
- definovaný
v: defines
{dIfTnz}
- definuje
[eko.] emission from defined place
- emise z definovaného místa úniku
[eko.] emission from non-defined place
- emise z nedefinovaného místa úniku
n: fine art
- výtvarné umění
n: fine arts
- krásná umění
fine arts
- krásné umění
[eko.] fine earth
- jemnozem
fine print
- drobný tisk
fine print
- drobné písmo
n: fine thing
- fešák
[eko.] fine-grain pesticide
- jemně mletý pesticid
adj: fine-grained
- jemnozrnný
[eko.] fine-spacing screen
- jemné česle
v: fine-tune
- vylepšit
v: fine-tune
- upravit
v: fine-tune
- doladit
n: fine-tuning
- dolaďování
fine-tuning
- seřízení motoru
adj: fined
{fTnd}
- pokutovaný
adv: finely
{fTnli:}
- výborně
adv: finely
{fTnli:}
- pečlivě
adv: finely
{fTnli:}
- jemně
n: fineness
- jemnost
n: fineness
- preciznost
adj: finer
{fTnR}
- jemnější
adj: finer
{fTnR}
- drobnější
n: finery
{fTnRi:}
- nádhera
n: finery
{fTnRi:}
- paráda
n: pl. fines
{fTnz}
- pokuty
adj: finespun
- pedantský
finespun
- úzkostlivě přesný
finespun
- jemně předený
n: finesse
{fInes}
- obratnost
n: finessed
{fHnest}
- obratnost
adj: finest
{fTnHst}
- nejlepší
adj: finest
{fTnHst}
- nejpříjemnější
n: fluffiness
- načechranost
n: goofiness
- praštěnost
n: goofiness
- potrhlost
n: huffiness
- podrážděnost
hyperfine
- velmi jemné
olefine
- olefín
adj: overrefined
- přejemnělý
n: petroleum refinery
- ropná rafinérie
v: predefine
- předefinovat
adj: predefined
- předdefinovaný
adj: predefined
- předdeklarovaný
n: puffiness
- oteklost
v: redefine
{ri:dIfTn}
- znovu definovat
v: redefine
{ri:dIfTn}
- předefinovat
adj: redefined
{ri:dIfTnd}
- předefinovaný
v: redefines
- předefinovává
refine
{rHfTn}
- čistit
v: refine
{rHfTn}
- zušlechťovat
v: refine
{rHfTn}
- rafinovat
refine
{rHfTn}
- pročistit
v: refine
{rHfTn}
- zjemnit
refined
{rHfTnd}
- zbavený nečistot
adj: refined
{rHfTnd}
- vytříbený
adj: refined
{rHfTnd}
- kultivovaný
adj: refined
{rHfTnd}
- rafinovaný
refinement
{rHfTnmHnt}
- pročišťování
refinement
{rHfTnmHnt}
- jemné rozlišování
refinement
{rHfTnmHnt}
- prohnanost
refinement
{rHfTnmHnt}
- rafinace
refinement
{rHfTnmHnt}
- zjemnění
refinement
{rHfTnmHnt}
- zušlechťování
refinement
{rHfTnmHnt}
- zkujňování
pl. refinements
{rIfTnmHnts}
- zušelechtění
n: refiner
{rIfTnR}
- rafinér
n: refiner
{rIfTnR}
- zušlechťovač

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

Přeložit fine do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "fine" v českém výkladovém slovníku

 


 

Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž