Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (česko-anglický slovník)

 

Pro český výraz jemnost bylo nalezeno překladů: 28 (přesná shoda: 5, obsahující výraz: 23).

 

český výraz CZ   EN anglický překlad
jemnost - fineness n:
jemnost - sheerness n:
jemnost - subtlety n:
{sAtHlti:}
jemnost - tenderness n:
{tendRnHs}
jemnost - urbanity
afektovaná jemnost - rose-water
jemnosti - delicacies n:
{delIkHsi:z}
mít nepříjemnost - get into trouble n:
nepříjemnost - annoyance
{HnYHns}
nepříjemnost - disagreeableness n:
nepříjemnost - inconvenience n:
{InkHnvi:njHns}
nepříjemnost - nuisance n:
{nu:sHns}
nepříjemnost - pain in the ass [id.] [vulg.] [amer.]
nepříjemnost - unpleasantness n:
{HnplezHntnHs}
nepříjemnosti - inconveniences n:
{InkHnvi:njHnsIz}
nepříjemnosti - nuisances n: pl.
nepříjemnosti - palaver n:
objemnost - bulkiness n:
objemnost - capaciousness n:
objemnost - voluminousness n:
přijemnost - amenity n:
{HmenHti:}
příjemnost - likableness n:
příjemnost - pleasantness n:
příjemnost zvuku - mellowness
tajemnost - arcaneness n:
vzájemnost - mutuality n:
vzájemnost - reciprocality n:
vzájemnost - reciprocity n:
{resIpra:sIti:}

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

 

Přeložit jemnost do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "jemnost" v českém výkladovém slovníku

 


Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž