Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (česko-anglický slovník)

 

Pro český výraz nejlepší bylo nalezeno překladů: 30 (přesná shoda: 7, obsahující výraz: 23).

 

český výraz CZ   EN anglický překlad
nejlepší - best adj:
{best}
nejlepší - better than sex adj:
nejlepší - finest adj:
{fTnHst}
nejlepší - foremost adj:
{fOrmCst}
nejlepší - second to none
nejlepší - supreme
{sHpri:m}
nejlepší - the be-all, end-all adj: [id.]
být nejlepší ze všech - be-all, end-all v: [id.]
druhý nejlepší - second best
druhý nejlepší - second-best
jen ti nejlepší - cream of the crop
nejlepší dosažitelná řídící technologie běžně dostupná - BPCTCA [eko.]
nejlepší dostupná ochranná technologie (BACT) - Best Achievable Control Technology (BACT). [eko.]
Nejlepší dostupná technologie - Best Available Technique (BAT) [eko.]
nejlepší dostupné technol., které nezpůsobí přehnané náklady - BATNEEC [eko.]
nejlepší konvenční technologie - BCT [eko.]
nejlepší použitelná ekonomicky dosažitelná technologie - BATEA [eko.]
nejlepší použitelné env. možnosti - BPEO [eko.]
nejlepší praktická technologie (BPT) - Best Practical Technology (BPT). [eko.]
nejlepší prakticky použitelná technologie - BPT [eko.]
nejlepší prakticky použitelné prostředky - BPM [eko.]
nejlepší sousto - tidbit
{tIdbIt}
nejlepší ze všech - bar none
osoba tvářící se jako váš nejlepší přítel, ale pomlouvající/podrážející vás za zády - backstabber n:
popřát vše nejlepší - wish all the best v:
přinejlepším - at best adj:
přinejlepším - at the best adv:
strategie nejlepší dostupné technologie - best available technology strategy [eko.]
ukázka toho nejlepšího - showcase n: [přen.]
{LCkJs}
v nejlepším případě - at best

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

 

Přeložit nejlepší do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "nejlepší" v českém výkladovém slovníku

 


Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž