Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (česko-anglický slovník)

 

Pro český výraz čistit bylo nalezeno překladů: 36 (přesná shoda: 3, obsahující výraz: 33).

 

český výraz CZ   EN anglický překlad
čistit - clean
{kli:n}
čistit - purify v:
{pjUrHfT}
čistit - refine
{rHfTn}
čistitelnost - cleanability
chemicky čistit - dry-clean
očistit - clarify
{klerHfT}
očistit - clean v:
{kli:n}
očistit - cleanse
{klenz}
očistit - clear v:
{klIr}
očistit - exonerate
{Igza:nRJt}
očistit - purge v:
{pRZ}
očistit - purify v:
{pjUrHfT}
očistit - vindicate v:
{vIndHkJt}
pročistit - clarify
{klerHfT}
pročistit - clear v:
{klIr}
pročistit - fine v:
{fTn}
pročistit - purge v:
{pRZ}
pročistit - refine
{rHfTn}
vyčistit - clarify
{klerHfT}
vyčistit - clean
{kli:n}
vyčistit - clean out v:
vyčistit - clear v:
{klIr}
vyčistit - figure out v:
vyčistit - furbish v:
vyčistit - launder v:
{lOndR}
vyčistit - polish v:
{pa:lIL}
vyčistit - purify v:
{pjUrHfT}
vyčistit - rub v:
{rAb}
vyčistit - scour
{skVR}
vyčistitelný - cleanable adj:
vyčistitelný - finable adj:
vykuchat nebo očistit (rybu) - gilling v:
znečistit - contaminate v:
{kHntEmHnJt}
znečistit - defile v:
znečistit - pollute v: [obec.] 6 2
{pHlu:t}
znečistit - sully v:
{sAli:}

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

 

Přeložit čistit do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "čistit" v českém výkladovém slovníku

 


Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž