Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (česko-anglický slovník)

 

Pro český výraz omezení bylo nalezeno překladů: 35 (přesná shoda: 21, obsahující výraz: 14).

 

český výraz CZ   EN anglický překlad
omezení - bound n:
{bVnd}
omezení - bounds n:
{bVndz}
omezení - circumscription n:
omezení - confinement n:
{kHnfTnmHnt}
omezení - constraint n:
{kHnstrJnt}
omezení - constraints n: pl.
{kHnstrJnts}
omezení - containment n:
{kHntJnmHnt}
omezení - cramp n:
{krEmp}
omezení - fetter n:
{fetR}
omezení - infringement n:
{InfrInZmHnt}
omezení - limit
{lImHt}
omezení - limitation n:
{lImItJLHn}
omezení - limitations n: pl.
{lImItJLHnz}
omezení - qualification n: [obec.] 8 8
{kwa:lHfHkJLHn}
omezení - reductions n: pl.
{rIdAkLHnz}
omezení - restraining n:
{ri:strJnIN}
omezení - restraint n:
{rIstrJnt}
omezení - restriction n:
{ri:strIkLHn}
omezení - restrictions n: pl.
{ri:strIkLHnz}
omezení - stricture n:
omezení - trammel n:
{trEmHl}
digitální správa (funkčních) omezení - DRM [zkr.]
Agrese namířená proti právům lidí/uživatelů autorských děl (software, videa, hudby či jiného digitálního obsahu), která jim bere z rukou kontrolu a narušuje jejich soukromí. Nelze ji vypnout. Nechci, aby si viděl tento soubor - Nechci, aby sis zkopíroval
dobrovolné dovozní omezení - voluntary export restriction [eko.]
dovozní restrikce (omezení) - import restrictions [eko.]
integrované omezení znečišťování - integrated pollution control [eko.]
omezení bankrotem - bankruptcy constraint [eko.]
omezení dovozu - limits to imports (impose import limits) [eko.]
omezení odpovědnosti - limitation of liability [eko.]
omezení rychlosti - speed limit
omezení, limitace - limitation [eko.]
{lImItJLHn}
rozpočtové omezení - budget constraint
Směrnice o omezení používání určitých nebezpečných složek - RoHS [zkr.]
Evropská směrnice {rCz}
Vložení omezení funkčnosti do programu (DRM). Hardwarové zařízení, pro které byl program výrobcem vyvinut, přestane fungovat pokud uživatel program pozmění resp. uživateli je zamezeno přizpůsobit program svým potřebám. (porušení svobody 1 z definice svobo - tivoisation n: [it.]
termín vymyslel Richard Stallman
výrazné omezení - clampdown n:
{klEmpdVn}
zkreslení, rozpočtové omezení - bias, budget constraint [eko.]

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

 

Přeložit omezení do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "omezení" v českém výkladovém slovníku

 


Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž