Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (česko-anglický slovník)

 

Pro český výraz omezený bylo nalezeno překladů: 34 (přesná shoda: 16, obsahující výraz: 18).

 

český výraz CZ   EN anglický překlad
omezený - bounded [mat.]
{bVndHd}
omezený - caped adj:
omezený - circumscribed adj:
{sRkHmskrTbd}
omezený - confined adj:
{kHnfTnd}
omezený - constricted adj:
{kHnstrIktHd}
omezený - cramped adj:
{krEmpt}
omezený - curbed adj:
{kRbd}
omezený - delimited adj:
omezený - dozy adj:
omezený - finite adj:
{fTnTt}
omezený - limited
{lImHtHd}
omezený - narrow
{nerC}
omezený - obtuse adj:
{a:btu:s}
omezený - restraint adj:
{rIstrJnt}
omezený - restricted adj:
{ri:strIktHd}
omezený - scanty adj:
{skEnti:}
časově neomezený - open-ended
časově omezený úvěr - time loan
človek s omezenými obzory - zipperhead
neomezený - absolute adj:
{EbsHlu:t}
neomezený - boundless adj:
{bVndlHs}
neomezený - free adj:
{fri:}
neomezený - illimitable adj:
neomezený - limitless adj:
{lImHtlHs}
neomezený - transfinite adj:
neomezený - unbounded adj:
{HnbVndId}
neomezený - unchecked adj:
{HnSekt}
neomezený - unlimited adj:
{HnlImHtHd}
neomezený - unrestricted adj:
{Anri:strIktId}
neomezený - untrammelled adj:
omezený důkaz - limited evidence [eko.]
omezený trh - narrow market
společnost s ručením omezeným - limited (liabitity) company [eko.]
společnost s ručením omezeným - limited partnership [eko.]

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

 

Přeložit omezený do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "omezený" v českém výkladovém slovníku

 


Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž