Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (česko-anglický slovník)

 

Pro český výraz jemně bylo nalezeno překladů: 90 (přesná shoda: 6, obsahující výraz: 84).

 

český výraz CZ   EN anglický překlad
jemně - delicately
{delHkHtli:}
jemně - finely adv:
{fTnli:}
jemně - gently adv:
{Zentli:}
jemně - mezzo
{mezC}
jemně - slightly
{slTtli:}
jemně - softly adv:
{sOftli:}
bez nájemného - rent-free
bez vzájemného propojení - uncoupled [mat.]
být ve vzájemném vztahu - interrelate
{IntRrIlJt}
dát do vzájemného vztahu - interrelate
{IntRrIlJt}
dojemně - movingly adv:
{mu:vINli:}
dojemně - pathetically adv:
{pHQetIkHli:}
dojemně - touchingly adv:
jemné česle - fine-spacing screen [eko.]
jemně mletý pesticid - fine-grain pesticide [eko.]
jemné např. vlasy - flyaway
jemné pečivo - pastry
{pJstri:}
jemné postrčení - a love tap n:
jemně předený - finespun
jemné rozlišování - refinement
{rHfTnmHnt}
jemnější - balmier adj:
jemnější - finer adj:
{fTnR}
jemnější - gentler adj:
{ZentlR}
jemnější - mellower adj:
jemnější - milder adj:
{mTldR}
jemnější - subtler adj:
{sAtHlR}
kontrola nájemného - rent control
nadměrně vysoké nájemné - rack rent n:
nájemné - hire [eko.]
{hTR}
nájemné - rent
{rent}
nájemné - rental
{rentHl}
nájemné - rentals pl.
{rentHlz}
neekonomické (nehospodárné) nájemné - uneconomic rent [eko.]
nejjemnější - gentlest adj:
{ZentHlHst}
nejjemnější - mildest adj:
{mTldHst}
nejjemnější - tenderest adj:
nejpříjemnější - finest adj:
{fTnHst}
nejpříjemnější - fondest adj:
{fa:ndHst}
nejpříjemnější - pleasantest adj:
nepříjemně - disagreeably adv:
nepříjemně - ungraciously adv:
nepříjemně - unpleasantly adv:
{HnplezHntli:}
nepříjemně překvapit - blindside
nepříjemnější - seamier adj:
nepůsobící vzájemně - noninteracting
objemně - voluminously adv:
objemnější - bulkier adj:
{bAlki:R}
opačný vzájemnému - nonreciprocal
operátor vzájemného vztahu výrazů - x operator n: [tech.] 6 6
znak značící vzájemný vztah výrazů mezi kterými leží
pachtýř odvádějící nájemné v naturáliích - sharecropper [amer.]
přejemně - overrefined adj:
příjemně - enjoyably adv:
příjemně - fair
{fer}
příjemně - gratefully
{grJtfHli:}
příjemně - pleasantly adv:
{plezHntli:}
příjemně - pleasingly adv:
{pli:zINli:}
příjemně - pleasurably adv:
příjemně - snug
{snAg}
příjemné vystupování - niceness
{nTsnHs}
příjemnější - pleasanter adj:
reagovat vzájemně - interact
{IntREkt}
regulace nájemného - rent control
stýkat se vzájemně - intercommunicate
tajemně - arcanely adv:
tajemně - unearthly adv:
{HnRQli:}
velmi jemné - hyperfine
vzájemně - mutually adv:
{mju:Su:Hli:}
vzájemně - reciprocally adv:
vzájemné blokování - interlocking n:
{IntRla:kIN}
Vzájemné fondy peněžního trhu - Money Market Mutual Funds (MMMFs). [eko.]
vzájemně na sebe působit - interact
{IntREkt}
vzájemné obvinění - recrimination n:
{rIkrImInJLHn}
vzájemné odkazování - cross-referencing n:
vzájemně provozovat orální sex - sixty-nine v:
vzájemné působení - interact
{IntREkt}
vzájemné působení - interaction
{IntREkLHn}
vzájemně se rušit - cancel out
vzájemně se vylučující - mutually exclusive [mat.]
vzájemně spojený - interconnected
{IntRkHnektId}
vzájemně srovnaný - juxtaposed
{ZAkstHpCzd}
vzájemně srovnávat - juxtapose
vzájemné ústupky - give and take
vzájemné ústupky - give-and-take
vzájemné vyhovění - cross-compliance [eko.]
vzájemné vychvalování - logrolling n:
vzájemně závislý - interdependent
{IntRdIpendHnt}
zjemně - mellowed adj:
{melCd}
zjemně - refinement
{rHfTnmHnt}
zjemně - tenderised adj: [potr.]
maso zjemněné marinováním
způsobit nepříjemné překvapení - horrify

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

 

Přeložit jemně do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "jemně" v českém výkladovém slovníku

 


Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž