Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (česko-anglický slovník)

 

Pro český výraz porod bylo nalezeno překladů: 37 (přesná shoda: 7, obsahující výraz: 30).

 

český výraz CZ   EN anglický překlad
porod - birth n:
{bRQ}
porod - childbearing n:
{STldberIN}
porod - childbed n:
porod - childbirth n:
{STldbRQ}
porod - confinement n:
{kHnfTnmHnt}
porod - parturition n:
porod - travail n:
{trHvJl}
dítě zemřelo při porodu - the child died aborning
hladina prosté reprodukce v porodnosti - replacement level of fertility [eko.]
porod císařským řezem - abdominal delivery n:
porod mrtvého dítěte - stillbirth
porodit - bear
{ber}
porodit - give birth v:
porodit - give birth to
porod - maternity grant
porodní asistentka - midwife
{mIdwTf}
porodní bába - accoucheuse
porodní bába - midwife n:
{mIdwTf}
porodní báby - midwives
{mIdwTvz}
porodní bolesti - labor pains n:
porodní sestra - accoucheuse
porodnice - maternal hospital n:
porodnice - maternity hospital n:
porodnické oddělení - maternity ward n:
porodnický - obstetric adj:
porodnictví - midwifery n:
{mIdwTfRi:}
porodnictví - obstetrics n:
{HbstetrIks}
porodník - obstetrician n:
{a:bstHtrILHn}
porodnost - birth rate
porodnost - birth-rate n:
porodnost - birthrate n:
{bRQrJt}
porodnost - natality n:
porodový - perinatal adj:
předčasný porod - abortive birth
předporod - antenatal adj:
při porodu - aborning adv:
přirozený porod - natural childbirth

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

 

Přeložit porod do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "porod" v českém výkladovém slovníku

 


Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž