Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (česko-anglický slovník)

 

Pro český výraz hranice bylo nalezeno překladů: 40 (přesná shoda: 22, obsahující výraz: 18).

 

český výraz CZ   EN anglický překlad
hranice - ambit n:
hranice - border
{bOrdR}
hranice - border line
též přeneseně
hranice - borderline n:
{bOrdRlTn}
hranice - borders n:
{bOrdRz}
hranice - boundaries n:
{bVndRi:z}
hranice - boundary n: [mat.]
{bVndRi:}
hranice - bounds n:
{bVndz}
hranice - caesura [bás.]
hranice - circumference n:
{sRkAmfrHns}
hranice - confines n:
{kHnfTnz}
hranice - frontier
{frHntIr}
hranice - frontiers n:
{frHntIrz}
hranice - limit
{lImHt}
hranice - limits
{lImHts}
hranice - line n:
{lTn}
hranice - lines n:
{lTnz}
hranice - march n:
{ma:rS}
hranice - outline
{VtlTn}
hranice - pyre n:
hranice - stack
{stEk}
hranice - threshold n:
{QreLCld}
celní hranice - customs frontier
horní hranice - upper bound [eko.]
Stanovení vhodného horního limitu skutečné hodnoty dané veličiny. Obvykle se nekryje se statistickým intervalem spolehlivosti.
hranice chudoby - poverty line [eko.]
hranice chudoby - poverty-line
hranice krajiny - landscape border [eko.]
hranice lesa - tree line n:
výšková hranice v horách
hranice produkčních možností - production possibility frontier
hranice produkčních možností - production-possibility frontier [eko.]
hranice rentability - break-even point
hranice sněhu - snow line n:
výšková hranice v horách
hranice systému - system boundary [eko.]
Rozhraní mezi výrobkovým systémem a okolním prostředím nebo jinými výrobkovými systémy.
hranice úvěru - credit line
hranice výrobního systému - product system boundary [eko.]
je rozhraní mezi produktem nebo službou a okolním prostředím. Poznámka: za okolní prostředí mohou být považovány jiné systémy nepatřící ke studovanému systému.
hranice zvodněného systému - water bearing system boundary [eko.]
hranice, limit - limit [eko.]
{lImHt}
nemít mysl omezenou hranicemi - big-sky thinking
společná hranice - conterminal boundary
za hranicemi - abroad
{HbrOd}

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

 

Přeložit hranice do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "hranice" v českém výkladovém slovníku

 


Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž