Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (česko-anglický slovník)

 

Pro český výraz vynikající bylo nalezeno překladů: 26 (přesná shoda: 20, obsahující výraz: 6).

 

český výraz CZ   EN anglický překlad
vynikající - brilliant adj:
{brIljHnt}
vynikající - distinguished adj:
{dIstINgwILt}
vynikající - eminent adj:
{emHnHnt}
vynikající - excellent
{eksHlHnt}
vynikající - exquisite adj:
{ekskwHzHt}
vynikající - extraordinary
{IkstrOrdHneri:}
vynikající - famous adj:
{fJmHs}
vynikající - fine adj:
{fTn}
vynikající - first-rate adj:
vynikající - illustrious adj:
{IlAstri:Hs}
vynikající - marvellous adj:
vynikající - notable adj:
{nCtHbHl}
vynikající - outstanding
{VtstEndIN}
vynikající - pre-eminent adj:
vynikající - preeminent adj:
{pri:emHnHnt}
vynikající - prominent adj:
{pra:mHnHnt}
vynikající - starring adj:
{sta:rIN}
vynikající - superb adj:
{sUpRb}
vynikající - surpassing adj:
{sRpEsIN}
vynikající - transcendent adj:
{trEnsendHnt}
vynikající jídla - viands n:
vynikající jídlo - viand
vynikající osoba - jim-dandy n:
vynikající osoba - jimdandy n:
vynikající osobnost - luminary
vynikající postavení - prominence
{pra:mHnHns}

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

 

Přeložit vynikající do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "vynikající" v českém výkladovém slovníku

 


Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž