Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (anglicko-český slovník)

 

Pro anglický výraz C bylo nalezeno překladů: 105 (přesná shoda: 5, obsahující výraz: 100).

 

anglický výraz EN   CZ český překlad
c
{si:}
- c
C
{si:}
- nota C
C
{si:}
- písmeno C
[chem.] C
{si:}
- značka uhlíku
[amer.] c
{si:}
- stovka
[eko.] 'Polluter Pays' principle - Zásada 'Znečišťovatel platí'
a back-up copy - záložní kopie
a bare-faced lie - úmyslná lež
n: [hovor.] a basket case - ruina
n: [hovor.] a basket case - troska, ruina
n: [hovor.] a basket case - zřícenina
a beehive of activity - místo plné pracovitých lidí
adj: a bit much - trochu moc
n: a bit of coward - kus zbabělce
a black mark - černý puntík
a blackout (TV) - úmyslné nevysílání TV
a blackout (war) - zákaz svítit světlem
a bone to pick - jablko sváru
adj: a brick - cihlový
v: a brick - postavit z cihel
n: a brick - cihla
a bull in a china shop - slon v porcelánu
a bull in a china shop - nemotorný člověk
a bull in a china shop - neohrabanec
[slang.] a bunch of malarkey - hromada nesmyslů
[slang.] a bunch of malarkey - kupa keců
[slang.] a bunch of malarkey - hramada nesmyslů
n: a capella singing
znamená zpěv bez doprovodné hudby
- zpěv bez kapely
[hud.] a cappella
- bez kapely
[hud.] a cappella
- bez doprovodu
n: a cappella singing
znamená zpěv bez doprovodné hudby
- zpěv bez kapely
a case of
- ukázka něčeho
a case off
- vyztužit
v: a caution
- varovat
n: a caution
- výstraha
n: a caution
- opatrnost
[fráz.] a cheap drunk
- opilec, který toho moc nesnese
n: a checkup
- kontrola správnosti
n: a checkup
lékařské
- vyšetření
[fráz.] a chicken in every pot
- dost jídla pro všechny rodiny
[fráz.] a chin wag
- nezávazná neformální konverzace, žvatlání
[fráz.] a chip off the old block
- jablko nepadlo daleko od stromu
[fráz.] a chunk of change
- hromada peněz
a clean bill of health
- dobrý zdravotní stav
n: a cliff-hanger
- napínavá hra
n: [slang.] [sport.] a close call
v tenise
- těsný míček
v: [slang.] a close call
- dostat se z něčeho jen tak tak
v: [slang.] a close call
- unik o vlas
a close shave
- vyholení
adj: a clutch hitter (baseball)
- první pálkující
a cold
- neosobní
[slang.]. a cold
- udělat něco bez přípravy, přímo
[slang.]. a cold
- v bezvědomí
a cold
- frigidní
a cold
- neosobný
a cold
- starý
a cold
- slabý
a cold
- vychladlý
a cold
- chladný
a cold
- studený
a cold
- rýma
[fráz.] a cold fish
o člověku
- studený jak psí čumák
[fráz.] a cold fish
o člověku
- suchar
n: a common thread
- obvyklá zápletka
a contract out on
- odměna na hlavu
n: a coon's age
- dlouhá doba
n: a copy
- kopie
a couple
- pár
adj: a couple of
- dvojice
a crash course
dráha na které dojde ke srážce, např. dvě lodi jsou na kolizním kurzu - musí se srazit
- kolizní kurz
a crush on
- náhlý pocit lásky
n: a crying shame
- smutná událost
n: a crying shame
- velká škoda
a cut above
- lepší výsledek
a cut-up
- bavič
a dead certificate
- úmrtní list
a dickens of a time
- obtížný úkol
n: a dictionary
- slovník
a drop in the bucket
- malá část
a far cry
- daleko
a feather in your cap
- uznání za práci
adj: a few bricks short of a full load
- nerozumný
a fighting chance
- férová šance
n: a fine-toothed comb
- detailní zkoumání
a fleeting glance
- zběžný pohled
a foregone conclusion
- jasný výsledek
a full house (cards)
- dvojice a trojice v pokeru
a ghost of a chance
- mizivá šance
a going concern
- všetečné dítě
n: a horse of a different color
- odlišná záležitost
a hot ticket
- populární výrobek
n: a hot topic
- žhavé téma
a la carte
- podle jídelníčku
a lick and a promise
- rychlý úklid
a little castle
- hrádek
a little thick
- příliš chvály
a loose cannon
- nevypočitatelný člověk
n: a lost cause
- zbytečná námaha
a lost cause
- ztracený plán
a lucky break
- hodně štěstí
a lucky streak
- řada výher
a man of the cloth
- farář
a man's home is his castle
- pánův dům je jeho hrad
n: a match
- zápas
n: a mental block
- překážka v učení

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

Přeložit C do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "C" v českém výkladovém slovníku

 


 

Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž