Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Maďarský slovník (česko-maďarský slovník)

 

Pro český výraz C bylo nalezeno překladů: 101 (přesná shoda: 1, obsahující výraz: 100).

 

český výraz CZ   Hu maďarský překlad
C - C
1. červenec - Július 1
1. konstantinopolský koncil - I. konstantinápolyi zsinat
1. nikajský koncil - Első nikaiai zsinat
2. vatikánský koncil - Második vatikáni zsinat
31. prosinec - December 31
4. červenec - Július 4
8. prosinec - December 8
A cappella - A cappella
ABC - ABC
Abeceda - Ábécé
abeceda - írás
abecední - alfabetikus
Abcházie - Abházia
abiotický činitel - abiotikus tényező
Abolicionismus - Abolicionizmus
Abrahám (biblická postava) - Ábrahám (ősatya)
Abraham Lincoln - Abraham Lincoln
absorpce - abszorpció
absorpce látky znečišťující - szennyezőanyag abszorpció
Abstrakce - Absztrakció
Accra - Accra
Acetaldehyd - Acetaldehid
Aceton - Aceton
Acetylcholin - Acetilkolin
acidifikace - savasodás
Aconcagua - Aconcagua
actinium - aktínium
ad hoc - ad hoc
adaptace ekologic - ökológiai alkalmazkodás
Adolf Eichmann - Adolf Eichmann
Adopce - Örökbefogadás
adsorpce - adszorpció
adsorpce - felszívódás
adsorpce chemic - kemoszorpció
aerobní proces - aerob/oxigént igénylő folyamat
aerodynamický hluk - aerodinamikai zaj
aerosol atmosféric - légköri aeroszol
Afghánec - afgán
afric - afrikai
Agatha Christie - Agatha Christie
agentura pro ochranu prostředí životního - környezetirányítási intézmény
agentura pro ochranu prostředí životního - környezetvédelmi ügynökség
aglomerace městská - konurbáció
Agnosticismus - Agnoszticizmus
agrochemikálie - agrokémiai
agrolesnictví - agroerdészet
Achát - Achát
Achilles - Akhilleusz
Achilleus - Akhilleusz
Achnaton - Ehnaton
Aischylos - Aiszkhülosz
akce na vyčištění oblasti postižené katastrofou - katasztrófa kármentesítési művelet
akceptace - elfogadás
akcie - részvény
aktivita seismic - szeizmikus tevékenység
akumulace energie - energiatárolás
akumulace látky znečišťující - szennyezőanyag felhalmozódás
akumulace tepla - hőtárolás
akustická hladina - zajszint
akustická izolace - zajszigetelés
akustické vlastnosti - akusztikai tulajdonság
akustický filtr - hangszűrő
Al Capone - Al Capone
Albánec - albán
Albert Camus - Albert Camus
Albert Schweitzer - Albert Schweitzer
Alexandr Solženicyn - Alekszandr Iszajevics Szolzsenyicin
Alexis de Tocqueville - Alexis de Tocqueville
Alfa Centauri - Alfa Centauri
Alfred Hitchcock - Alfred Hitchcock
Algebraické číslo - Algebrai szám
algicid - algicid
alchymie - alkímia
alchymista - alkimista
alicyklická sloučenina - aliciklusos vegyület
alicyklický uhlovodík - aliciklusos szénhidrogén
alifatická sloučenina - alifás vegyület
alifatický uhlovodík - alifás szénhidrogén
alkalická půda - lúgos talaj
alkalic - I. főcsoport elemei
alkalic - lúgos
Alkalický kov - Alkálifém
alkylická sloučenina - alkilvegyület
alternativní technologie - alternatív technológia
Alzheimerova choroba - Alzheimer-kór
americium - amerícium
Americká občanská válka - Amerikai polgárháború
Americká Samoa - Amerikai Szamoa
Americká válka za nezávislost - Amerikai függetlenségi háború
Americké Panenské ostrovy - Amerikai Virgin-szigetek
Americký dolar - Amerikai dollár
Americký fotbal - Amerikai futball
americký fotbal - amerikai foci
Amerigo Vespucci - Amerigo Vespucci
amonifikace - ammonifikáció
anaerobní proces - oxigén nélküli (anaerob) folyamat
Analytická geometrie - Koordinátageometria
analyticchemie - analitikai kémia
analytická metoda - analitikus módszer
analytické zařízení - analitikai berendezés

 

Pozn. některá odborná slova v tomto slovníku začínají velkým písmenem, píší se však malými.

 

Přeložit C do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny AFangličtiny DEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "C" v českém výkladovém slovníku

 


Reklama