Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Italský slovník (česko-italský slovník)

 

Pro český výraz C bylo nalezeno překladů: 101 (přesná shoda: 1, obsahující výraz: 100).

 

český výraz CZ   IT italský překlad
C - C
1. červenec - 1º luglio
1. konstantinopolský koncil - Concilio di Costantinopoli I
1. nikajský koncil - Concilio di Nicea I
2. vatikánský koncil - Concilio Vaticano II
31. prosinec - 31 dicembre
4. červenec - 4 luglio
8. prosinec - 8 dicembre
A cappella - A cappella
ABC - ABC
abeceda - alfabeto
abecední - alfabetico
Abcházie - Abkhazia
abcházština - abkhazo
abiotický činitel - fattore abiotico
Abolicionismus - Abolizionismo
Abrahám (biblická postava) - Abramo (patriarca)
Abraham Lincoln - Abraham Lincoln
absces - ascesso
absorpce - assorbimento
absorpce látky znečišťující - assorbimento di inquinanti
Abstrakce - Astrazione
Acapulco - Acapulco
Accra - Accra
Acetaldehyd - Acetaldeide
Aceton - Acetone
Acetylcholin - Acetilcolina
acidifikace - acidificazione
Aconcagua - Aconcagua
Acre (stát) - Acre
actinium - attinio
ad hoc - ad hoc
adaptace ekologic - adattamento ecologico
Adiabatický děj - Trasformazione adiabatica
Adolf Eichmann - Adolf Eichmann
Adopce - Adozione
adsorpce - adsorbimento
adsorpce chemic - chemiadsorbimento
aerobní proces - processo aerobico
aerodynamický hluk - rumore aerodinamico
aerosol atmosféric - aerosol atmosferico
afric - africano
Africký roh - Corno d'Africa
Agatha Christie - Agatha Christie
agentura pro ochranu prostředí životního - agenzia per la protezione dell'ambiente
agentura pro ochranu prostředí životního - organismo amministrativo competente in materia di ambiente
aglomerace městská - conurbazione
agnosticismus - agnosticismo
agrochemikálie - prodotto chimico per l'agricoltura
agrolesnictví - agroforestazione
Achát - Agata (minerale)
Achilles - Achille
Achilleus - Achille
Achnaton - Akhenaton
Aischylos - Eschilo
akce na vyčištění oblasti postižené katastrofou - opera di riassetto dopo una catastrofe
akceptace - accettazione
Akcie - Azione (finanza)
aktivita seismic - attività sismica
akumulace energie - accumulo di energia
akumulace látky znečišťující - accumulo di inquinanti
akumulace tepla - accumulo di calore
akustická hladina - livello acustico
akustická izolace - isolamento acustico
akustické vlastnosti - proprietà acustiche
akustický filtr - filtro acustico
Al Capone - Al Capone
Albert Abraham Michelson - Albert Abraham Michelson
Albert Camus - Albert Camus
Albert Schweitzer - Albert Schweitzer
Alexandr Solženicyn - Aleksandr Isaevič Solženicyn
Alexis de Tocqueville - Alexis de Tocqueville
Alfa Centauri - Alfa Centauri
Alfa částice - Particella alfa
Alfred Hitchcock - Alfred Hitchcock
Alfred Russel Wallace - Alfred Russel Wallace
Algebraické číslo - Numero algebrico
algicid - algicida
alchymie - alchimia
alchymista - alchimista
alicyklická sloučenina - composto aliciclico
alicyklický uhlovodík - idrocarburi aliciclici
alifatická sloučenina - composto alifatico
alifatický uhlovodík - idrocarburi alifatici
Aliterace - Allitterazione
alkalická půda - suoli alcalini
alkalic - alcalini
alkalic - elementi del gruppo I
alkalic - elemento del gruppo I
Alkalický kov - Metalli alcalini
alkoholic - alcolico
Alkoholický nápoj - Bevanda alcolica
alkylická sloučenina - composto alchilico
Almanach - Almanacco
alternativní technologie - tecnologia alternativa
Alzheimerova choroba - Morbo di Alzheimer
americium - americio
Americká občanská válka - Guerra di secessione americana
Americká Samoa - Samoa americane
Americká válka za nezávislost - Guerra di indipendenza americana
Americké Panenské ostrovy - Isole Vergini americane

 

Pozn. některá odborná slova v tomto slovníku začínají velkým písmenem, píší se však malými.

 

Přeložit C do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny AFangličtiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny DEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "C" v českém výkladovém slovníku

 


Reklama