Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Polský slovník (česko-polský slovník)

 

Pro český výraz C bylo nalezeno překladů: 101 (přesná shoda: 1, obsahující výraz: 100).

 

český výraz CZ   Pl polský překlad
C - C
1. červenec - 1 lipca
1. konstantinopolský koncil - Sobór Konstantynopolitański I
1. nikajský koncil - Sobór Nicejski I
2. vatikánský koncil - Sobór Watykański II
31. prosinec - 31 grudnia
4. červenec - 4 lipca
8. prosinec - 8 grudnia
A cappella - A cappella
ABC - ABC
abeceda - alfabet
Abcházie - Abchazja
abiotický činitel - abiotyczny czynnik
Abolicionismus - Abolicjonizm
Abrahám (biblická postava) - Abraham (postać biblijna)
Abraham Lincoln - Abraham Lincoln
absces - ropień
absorpce - absorpcja
absorpce látky znečišťující - absorpcja zanieczyszczeń
Abstrakce - Abstrakcja (filozofia)
Acapulco - Acapulco
Accra - Akra (Ghana)
Acetaldehyd - Aldehyd octowy
Aceton - Aceton
Acetylcholin - Acetylocholina
acidifikace - zakwaszenie
Aconcagua - Aconcagua
Acre (stát) - Acre
actinium - aktyn
ad hoc - ad hoc [ dla tego
adaptace ekologic - przystosowanie do warunków środowiska
Adiabatický děj - Przemiana adiabatyczna
Adolf Eichmann - Adolf Eichmann
Adopce - Adopcja
Adsorpce - Adsorpcja
adsorpce - adsorbcja
adsorpce chemic - adsorpcja chemiczna
aerobní proces - reakcje tlenowe
aerodynamický hluk - hałas aerodynamiczny
aerosol atmosféric - aerosol
Agatha Christie - Agatha Christie
agentura pro ochranu prostředí životního - agencja ochrony środowiska
agentura pro ochranu prostředí životního - organ administracji odpowiedzialny za ochronę środowiska
aglomerace městská - zespół aglomeracji
agnosticismus - agnostycyzm
agrochemikálie - agrochemia
agrolesnictví - gospodarka rolno-leśna
Achát - Agat
Achilles - Achilles
Achilleus - Achilles
Achilova pata - pięta Achillesa
Achnaton - Echnaton
Aischylos - Ajschylos
akce na vyčištění oblasti postižené katastrofou - działania porządkowe po klęskach żywiołowych
akceptace - przyjęcie
Akcie - Akcja (prawo)
akcie - akcja
aktivita seismic - aktywność sejsmiczna
akumulace energie - zapasy energii
akumulace látky znečišťující - akumulacja zanieczyszczeń
akumulace tepla - akumulacja ciepła
akustická hladina - poziom akustyczny
akustická izolace - izolacja dźwiękowa
akustické vlastnosti - cechy akustyczne
akustický filtr - filtr akustyczny
Al Capone - Al Capone
Albánec - Albańczyk
Albert Abraham Michelson - Albert Abraham Michelson
Albert Camus - Albert Camus
Albert Schweitzer - Albert Schweitzer
Alexandr Solženicyn - Aleksander Sołżenicyn
Alexis de Tocqueville - Alexis de Tocqueville
Alfa Centauri - Alfa Centauri
Alfa částice - Promieniowanie alfa
Alfred Hitchcock - Alfred Hitchcock
Alfred Russel Wallace - Alfred Russel Wallace
Algebraické číslo - Liczby algebraiczne
algicid - środek glonobójczy
alchymie - alchemia
alchymista - alchemik
alicyklická sloučenina - związki alicykliczne
alicyklický uhlovodík - węglowodory alicykliczne
alifatická sloučenina - związki alifatyczne
alifatický uhlovodík - węglowodory alifatyczne
Aliterace - Aliteracja
alkalická půda - ziemia alkaliczna
alkalic - metali jednowartościowych
alkalic - pierwiastek chemiczny z grupy I
Alkalický kov - Metale alkaliczne
Alkoholický nápoj - Napój alkoholowy
alkylická sloučenina - związki alkilowe
Almanach - Almanach
alternativní technologie - technologia alternatywna
Alzheimerova choroba - Choroba Alzheimera
americium - ameryk
Americká občanská válka - Wojna secesyjna
Americká Samoa - Samoa Amerykańskie
Americká válka za nezávislost - Wojna o niepodległość Stanów Zjednoczonych
Americké Panenské ostrovy - Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych
americ - amerykański
Americký dolar - Dolar amerykański

 

Pozn. některá odborná slova v tomto slovníku začínají velkým písmenem, píší se však malými.

 

Přeložit C do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny DEněmčiny AFangličtiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "C" v českém výkladovém slovníku

 


Reklama