Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Francouzský slovník (česko-francouzský slovník)

 

Pro český výraz C bylo nalezeno překladů: 101 (přesná shoda: 1, obsahující výraz: 100).

 

český výraz CZ   F francouzský překlad
C - C (lettre)
1. červenec - 1er juillet
1. konstantinopolský koncil - Premier concile de Constantinople
1. nikajský koncil - Premier concile de Nicée
2. vatikánský koncil - IIe concile œcuménique du Vatican
31. prosinec - 31 décembre
4. červenec - 4 juillet
8. prosinec - 8 décembre
A cappella - A cappella
ABC - ABC
abeceda - alphabet
abecední - alphabétique
Abcházie - Abkhazie
abcházština - abkhaze
abiotický činitel - facteur abiotique
Abolicionismus - Abolition de l'esclavage
Abrahám (biblická postava) - Abraham
Abraham Lincoln - Abraham Lincoln
absces - abcès
absorpce - absorption
absorpce látky znečišťující - absorption de polluant
Abstrakce - Abstraction (philosophie)
Acapulco - Acapulco
Accra - Accra
Acetaldehyd - Éthanal
Aceton - Acétone
Acetylcholin - Acétylcholine
acidifikace - acidification
Aconcagua - Aconcagua
Acre (stát) - Acre (Brésil)
actinium - actinium
ad hoc - ad hoc
adaptace ekologic - adaptation écologique
Adiabatický děj - Adiabaticité
Adolf Eichmann - Adolf Eichmann
Adopce - Adoption
adsorpce - adsorption
adsorpce chemic - chimisorption
aerobní proces - processus aérobie
aerodynamický hluk - bruit aérodynamique
aerosol atmosféric - aérosol atmosphérique
Afghánec - Afghan
afric - africain
Africký roh - Corne de l'Afrique
Agatha Christie - Agatha Christie
agentura pro ochranu prostředí životního - agence pour la protection de l'environnement
agentura pro ochranu prostředí životního - organisme administratif a compétence environnementale
aglomerace městská - conurbation
agnosticismus - agnosticisme
agrochemikálie - produit agrochimique
agrolesnictví - agro-foresterie
Achát - Agate
Achilles - Achille
Achilleus - Achille
Achilova pata - Talon d'Achille
Achnaton - Akhénaton
Aischylos - Eschyle
akce na vyčištění oblasti postižené katastrofou - restauration après catastrophe
akceptace - croyance
akceptace - acceptation
Akcie - Action (finance)
aktivita seismic - activité sismique
akumulace energie - stockage d'énergie
akumulace látky znečišťující - accumulation de polluant
akumulace tepla - stockage de chaleur
akustická hladina - niveau acoustique
akustická izolace - isolation acoustique
akustické vlastnosti - propriété acoustique
akustický filtr - filtre acoustique
Al Capone - Al Capone
Albánec - Albanais
Albert Abraham Michelson - Albert Abraham Michelson
Albert Camus - Albert Camus
Albert Schweitzer - Albert Schweitzer
Alexandr Solženicyn - Alexandre Soljenitsyne
Alexis de Tocqueville - Alexis de Tocqueville
Alfa Centauri - Alpha Centauri
Alfa částice - Particule α
Alfred Hitchcock - Alfred Hitchcock
Alfred Russel Wallace - Alfred Russel Wallace
Algebraické číslo - Nombre algébrique
algicid - algicide
alchymie - alchimie
alchymista - alchimiste
alicyklická sloučenina - composé alicyclic
alicyklický uhlovodík - hydrocarbures cycloaliphatiques
alifatická sloučenina - composés aliphatiques
alifatický uhlovodík - hydrocarbures aliphatiques
Aliterace - Allitération
alkalická půda - sol alcalin
alkalic - alcalins
alkalic - éléments du groupe I
alkalic - alcalin
alkalic - élément du groupe I
Alkalický kov - Métal alcalin
alkoholic - alcoolisé
Alkoholický nápoj - Boisson alcoolisée
alkylická sloučenina - composé alkylique
Almanach - Almanach
alternativní technologie - technologie "propre"
Alzheimerova choroba - Maladie d'Alzheimer

 

Pozn. některá odborná slova v tomto slovníku začínají velkým písmenem, píší se však malými.

 

Přeložit C do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny AFangličtiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny DEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "C" v českém výkladovém slovníku

 


Reklama