Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (česko-anglický slovník)

 

Pro český výraz pár bylo nalezeno překladů: 108 (přesná shoda: 8, obsahující výraz: 100).

 

český výraz CZ   EN anglický překlad
pár - a couple
pár - a few
pár - couple
{kApHl}
pár - dyad n:
{dTEd}
pár - pair n:
{per}
par - par n:
{pa:r}
pár - several n:
{sevrHl}
pár - twosome n:
{tu:sHm}
aktivita parazita - parasitic activity [eko.]
antiparalelní - antiparallel adj:
aparát - apparatus n:
{EpREtHs}
aparát - appliance
{HplTHns}
aparát - device n:
{dIvTs}
aparátník - apparatchik n:
aparatura - device n:
{dIvTs}
aparatura - installation n:
{InstHlJLHn}
aparatura - plant n:
{plEnt}
aparáty - apparatuses n: pl.
{EpREtHsHz}
apartheid - apartheid n:
rasová diskriminace v JAR {Hpa:rtTt}
apartmá - suite n:
{swi:t}
asparagin - asparagine n:
asparágus - asparagus
{HsperHgHs}
aspartam - aspartame n:
{EspRtJm}
bezespárý - seamless adj:
{si:mlHs}
bezpartijní - non-party adj:
bezpartijní - nonparty adj:
Bonaparte - Bonaparte n: [jmén.]
příjmení {bCnHpa:rt}
Brilliant Minds Think In Parallel Gutters - BMTIPG [zkr.]
být zasažen elektrickým paralyzérem - be tased v:
cesmína paraguayská - Paraguay n: [bot.]
{perHgwJ}
cystoparalýza - cystoparalysis
Department of Defense Intelligence Information System - DoDIIS [zkr.] [voj.]
desorpce vodní páry - water vapour desorption [eko.]
druh parazita - hookworm n:
{hUkwRm}
druh parfému - chypre n:
druh paruky - toupee
{tu:pJ}
dvoupárový - bigeminal adj:
Easterlinův paradox - Easterlin Paradox. [eko.]
ektoparazit - ectoparasite [eko.]
elektrický paralyzér - taser n:
endoparazit - endoparasite [eko.]
endoparazitní - endoparasitic
eparcha - eparch
Estimated Time of Departure - ETD [zkr.]
externality, Parento-relevantní - externalities, Pareto-relevant. [eko.]
externality, Pareto irelevance - externalities, Pareto irrelevant. [eko.]
fakultativní parazit - facultative parasite [eko.]
Foreign Comparative Test - FCT [zkr.] [voj.]
fotoaparát - camera
{kEmRH}
fotoaparát - photographic camera n:
frankfurtský párek - frankfurter
{frENkfRtR}
frankfurtský párek - weenie n:
gepard - cheetah n:
{Si:tH}
halapartna - halberd
halapartník - halberdier n:
heparin - heparin n:
{hepRIn}
hitparáda - hit parade n:
hl.m. - Paraguay - Asuncion n: [jmén.]
{HsAnLHn}
hostitel parazita - host of parasite [eko.]
hydraulický parametr horniny - hydraulic rock parameter [eko.]
hyperparazit - hyperparasite [eko.]
I Am Repeating This Parrot-Fashion Without The Slightest Idea Of What It Means. - IARTPFWTSIOWIM [zkr.]
In No Particular Order - INPO [zkr.]
integrování per partes - integration by parts n: [mat.]
intenzita výparu (hydrologie) - evaporation intensity [eko.]
jednostupňová separace - single-stage separation [eko.]
kaparovník - caper n:
{kJpR}
Kašpar - Casper n: [mužs. jméno]
{kEspR}
kašpar - clown n:
{klVn}
kašpar - zany n:
{zJni:}
klimatický výpar - climatic evaporation [eko.]
kolesový parník - paddle boat n:
komparativ - comparative n:
{kHmperHtIv}
komparativní - comparative adj:
{kHmperHtIv}
komparativní výhody - comparative advantage [eko.]
kompars - crowd n:
{krVd}
kompars - extras n:
{ekstrHz}
kondenzace vodní páry - water vapour condensation [eko.]
kooparazitismus - cooparasitism [eko.]
kožešina z leoparda - leopardskin n:
lamela závěrky fotoaparátu - curtain
{kRtHn}
laparoskop - laparoscope n:
laparoskopie - laparoscopy n:
laparotomie - laparotomy n:
leopard - leopard n:
{lepRd}
Life, The Universe, And Everything (3rd part of THHGTTG) - LTUAE [zkr.]
litovat rozchod s partnerem - cry the blues
lumpárna - harlotry n:
lumpárna - prank n:
{prENk}
lumpárna - rascality n:
lumpárna - roguery n:
lumpárna - skulduggery
lunapark - funfair n:
megaparsek - megaparsec n:
měnová parita - par value n: [fin.]
město - Paraguay - San Antonio n: [jmén.]
mikrobiopreparát na ochranu rostlin - plant protection microbiopreparation [eko.]
milion parseků - megaparsec
Mostly Harmless (5th part of THHGTTG) - MH [zkr.]
nad pari - above par
nad paritou - above par
napadení parazity - parasite attack [eko.]
naparádit - prink v:
naparádit se - deck out v:
naparfémovat - perfume v:
{pRfju:m}
naparování - swagger n:
{swEgR}
naparování - swank [hovor.]
{swENk}
naparovat se - boast
{bCst}

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

 

Přeložit pár do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "pár" v českém výkladovém slovníku

 


Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž