Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (česko-anglický slovník)

 

Pro český výraz zápas bylo nalezeno překladů: 46 (přesná shoda: 10, obsahující výraz: 36).

 

český výraz CZ   EN anglický překlad
zápas - a match n:
zápas - bout n:
athletic {bVt}
zápas - contest n:
{kHntest}
zápas - game n:
{gJm}
zápas - match n:
{mES}
zápas - play n:
{plJ}
zápas - sports match n:
zápas - struggle n:
{strAgHl}
zápas - tilt
{tIlt}
zápas - wrestling n:
{reslIN}
býčí zápasy - bullfight
býčí zápasy - bullfighting
drasťák (film, zápas) - nail-biter n: [slang.]
důležitý zápas - big game
fanoušek býčích zápasů - aficionado n:
{Hfi:LjHna:dC}
fotbalový zápas - football match
kohoutí zápas - cockfight
kohoutí zápasy - cockfighting
nervák (film, zápas) - nail-biter n: [slang.]
odvetný zápas - rematch
{ri:mES}
pěstní zápas - pugilism n:
po zápasu - aftermath
{EftRmEQ}
poslední bod zápasu - match point
přerušení zápasu - timeout
přerušit zápas - break up
rozhodující zápas - decider
stav zápasu - score
{skOr}
vzdát zápas - chuck up the sponge
vzdát zápas - throw in the towel
zápas hokeje - hockey game n:
zápasení - struggling n:
{strAgHlIN}
zápasení naoko - sparring n:
{spa:rIN}
zápasení s býky - bullfighting
zápasit - battle
{bEtHl}
zápasit - combat v:
{ka:mbEt}
zápasit - struggle
{strAgHl}
zápasit - wrestle v:
{resHl}
zápasnický chvat - headlock
zápasník - fighter n:
{fTtR}
zápasník - wrestler n:
{resHlR}
zápasník s býky - bullfighter
{bUlfTtR}
zápasy - contests n: pl.
{kHntests}
zápasy - matches n: pl.
{mESHz}
zápasy o titul - playoffs n: pl. [sport.]
{plJOfs}
zápasy sumo - sumo wrestling
zápasy v bahně - mud-wrestling n:

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

 

Přeložit zápas do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "zápas" v českém výkladovém slovníku

 


Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž