Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Výkladový slovník (význam cizích slov)

 

Pro výraz C bylo nalezeno významů: 100 (přesná shoda: 0, obsahující výraz: 100).

 

výraz Význam   CZ význam
-centrismus - druhá část složených podstatných jmen mající význam soustředění moci do místa označeného první částí
a capella
{a kapela}
- vokální skladba bez instrumentálního doprovodu
a Conto
{á kontó}
- na účet
a contrario
{á kontrárió}
- v protikladu
a contrario
{á kontrárió}
- protiva
á la carte
{ala kart}
- podle jídelního lístku
a. Chr. (n.)
- ante Christum (natum)
abdikace
- vzdání se úřadu, trůnu
abdikace
- odstoupení z funkce
abdukce
- odtažení, odchýlení, upažení
aberace
- odchylka, úchylka
aberace
- vada optické čočky
aberace
- chromozomová mutace
aberace
- omyl pachatele v předmětu činu
abiotic
- neživý
abiotic
- týkající se anorganické složky a činitelů přírody, prostředí
abjudikace
- zamítnutí žaloby soudem
abjudikace
- soudní rozhodnutí
abjurace
- veřejné zřeknutí se názorů (víry)
abjurace
- právo křivá přísaha
ablace
- snesení, odnětí, snětí, odchlípení
ablace
- odtávání sněhu, ledovce, meteoritu
ablaktace
- odstavení mláděte
ablaktace
- způsob šlechtění, při němž se roub neoddělí od mateřské rostliny, dokud dokonalé nesroste, odkájení
ablegace
- vypovězení,vyobcování
abolice
- zastavení soudního řízení udělením milosti
abolice
- zrušení zákona
abolicionismus
- hnutí za zrušení nebo odstranění nějaké zvyklosti, např. otroctví
abolicionismus
- hnutí usilující o zrušení trestu smrti
abolicionismus
- abolicizmus
abolicionismus
- hnutí za zrušení otroctví v USA v první polovině 19. století
abolicionista
- člověk, který se zasazoval o zrušení otroctví v USA v první polovině 19. století - stoupenec abolicionizmu
abolicionizmus
- hnutí za zrušení nebo odstranění nějaké zvyklosti, např. otroctví
abolicionizmus
- hnutí usilující o zrušení trestu smrti
abolicionizmus
- abolicizmus
abolicionizmus
- hnutí za zrušení otroctví v USA v první polovině 19. století
abortace
- zakrnění
abreakce
- odreagování, uvolnění akčního (afektivního) napětí
abreakce
- katarze
abreviace
- částečné vypsání slova
abreviace
- tvoření slov zkracováním
abrogace
- zrušení právního předpisu nebo jeho části
abrogace
- derogace
abrupce
- utržení, odtržení (svalu, šlachy)
abrupce
- zlomení, ulomení (zubu)
abrupce
- odloučení (placenty)
absces
- hlíza, dutina vyplněná hnisem,hnisavé zkapalnění tkáně
abscise
- odnětí, oddělení, opadávání
absence
- nepřítomnost osoby, vlastnosti, jevu nebo entity
absence
- náhlá krátká ztráta vědomí nebo paměti
absoluce
- odpuštění hříchů
absoluce
- právo upuštění od potrestání
absolutisace
- nadřazování nad podmínky, zevšeobecňování
absolutisace
- neoprávněné zobecňování
absolutizace
- nadřazování nad podmínky, zevšeobecňování
absolutizace
- neoprávněné zobecňování
absorbance
- míra absorpce záření
absorpce
- objemové pohlcování, vstřebávání, zeslabení jedné látky v druhé
absorpce
- zeslabení elektromagnetického záření,zvuku nebo počtu částic při průchodu látkou
absorpční
- Od slova absorpce. Pozor změna souhlásky: absorpce, ale absorbovat.
abstence
- zdržování se možnosti, účasti, výkonu (volebního) práva
abstergencium
- mírně projímavý lék
abstinence
- zdrženlivost, zřeknutí se požitku (alkoholu, drogy, kouření, sexu)
abstinenčni syndrom
- souhrn fyziologických reakcí organizmu a psychického stresu po přerušení užívání drogy, alkoholu, kouření
abstrakce
- postupovat k abstrakci
abstrakce
- neabstrahovat, zahrnout, potlačit detaily, jednotlivosti
abundance
- početnost, hojnost, nadbytek
accelerando
{ačelerando}
- postupně zrychlovat, stále rychleji
accentato
{ačentáto}
- důrazně
acefalie
- vrozená vada, kdy se nevyvine plodu hlava
acefalie
- bez hlavy
acefalie
- přeneseně: bez začátku
acefalie
- bezvládí
acetát
- octan
aceton
- nejjednodušší keton, dimetylketon, rozpouštědlo
acetonurie
- vylučování ketonů močí, ketonurie
acetylen
- nejjednodušší uhlovodík s trojnou vazbou, hořlavý plyn
acetylén
- nejjednodušší uhlovodík s trojnou vazbou, hořlavý plyn
achillova pata
- zranitelné místo, slabina
achilovka
- šlacha upínající se na kost patní, Achillova šlacha
achromát
- optická soustava odstraňující barevnou vadu
acht
- klatba, zbavení právní ochrany a vyloučení z příslušného společenství
achylie
- naprostý nedostatek žaludeční šťávy, zastavení jejího vylučování
acidifikace
- okyselení
acidita
- kyselost
acidní
- kyselý
acidobazic
- vztahující se na kyselé i zásadité látky
acidofilní
- kyselomilný, žijící v kyselém prostředí
acidofilní
- a. mléko mléko zkvašené bakteriemi mléčného kvašení
acidosa
- zvýšení kyselé reakce krve
acidóza
- zvýšení kyselé reakce krve
acidum
- kyselina
acikulární
- protáhly
acikulární
- jehlovitý (tvar nerostu)
acompagnato
{akompaňáto}
- recitativ za doprovodu orchestru
acquis
- právo, pravidla
acre
- akr
acrolein
- karcinogénna látka
acuto
{akúto}
- ostře, pronikavě
ACV
- ACV (assist control ventilation) &#8211

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

Přeložit do ENangličtiny AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny DEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny