Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (česko-anglický slovník)

 

Pro český výraz daleko bylo nalezeno překladů: 36 (přesná shoda: 6, obsahující výraz: 30).

 

český výraz CZ   EN anglický překlad
daleko - a far cry
daleko - afar adv:
{Hfa:r}
daleko - at bay
daleko - away adv:
{HwJ}
daleko - far
{fa:r}
daleko - far away
daleko od - far from
daleko od pravdy - far out
daleko pokročilý - far gone
dalekohled - binoculars n:
{bHna:kjHlRz}
dalekohled - field glass n:
dalekohled - field glasses n: pl.
dalekohled - field-glasses n:
dalekohled - refractor n:
dalekohled - spyglass n:
{spTglEs}
dalekohled - telescope n:
{telHskCp}
dalekohledy - telescopes n: pl.
{telHskCps}
dalekonosný - long-range adj:
dalekosáhlý - far-reaching
dalekozrakost - farsightedness n:
{fa:rsTtIdnHs}
dalekozrakost - hypermetropia n:
dalekozrakost - hyperopia n:
{hTpRCpi:H}
dalekozraký - far-sighted adj:
dalekozraký - farsighted adj:
{fa:rsTtHd}
dalekozraký - hypermetropic adj:
dalekozraký - long-sighted adj:
dalekozraký - longsighted adj:
jablko nepadlo daleko od stromu - a chip off the old block [fráz.]
malý dalekohled - spyglass
{spTglEs}
nedaleko - close
{klCz}
nedaleko - contiguously adv:
nedaleko - near
{nIr}
nedaleko - not far
nedaleko - not far from
nechat daleko za sebou - walk down v:
přivést to daleko - go far

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

 

Přeložit daleko do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "daleko" v českém výkladovém slovníku

 


Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž