Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Švédský slovník (česko-švédský slovník)

 

Pro český výraz C bylo nalezeno překladů: 101 (přesná shoda: 1, obsahující výraz: 100).

 

český výraz CZ   Sw švédský překlad
C - C
1. červenec - 1 juli
1. konstantinopolský koncil - Första konciliet i Konstantinopel
1. nikajský koncil - Första konciliet i Nicaea
2. vatikánský koncil - Andra Vatikankonciliet
31. prosinec - 31 december
4. červenec - 4 juli
8. prosinec - 8 december
A cappella - A cappella
ABC - ABC
abeceda - alfabet
abecední - alfabetisk
Abcházie - Abchazien
abcházština - abchaziska
abiotický činitel - abiotisk faktor
Abolicionismus - Abolitionism
Abrahám (biblická postava) - Abraham (patriark)
Abraham Lincoln - Abraham Lincoln
absorpce - absorption
absorpce - upptagning
absorpce látky znečišťující - absorption av miljöföroreningar
Abstrakce - Abstraktion
Acapulco - Acapulco
Accra - Accra
Acetaldehyd - Acetaldehyd
Aceton - Aceton
Acetylcholin - Acetylkolin
acidifikace - försurning
Aconcagua - Aconcagua
Acre (stát) - Acre (delstat)
actinium - aktinium
ad hoc - ad hoc
adaptace ekologic - miljöanpassning
Adiabatický děj - Adiabatisk process
Adolf Eichmann - Adolf Eichmann
Adopce - Adoption
adsorpce - adsorption
adsorpce chemic - kemisk sorption
aerobní proces - aerobisk process
aerodynamický hluk - aerodynamiskt brus
aerosol atmosféric - atmosfärisk aerosol
Afghánec - afghan
Africký roh - Afrikas horn
Agatha Christie - Agatha Christie
agentura pro ochranu prostředí životního - institution för miljöstyrning
agentura pro ochranu prostředí životního - miljöskyddsnämnd
agentura pro ochranu prostředí životního - naturvårdsverk
aglomerace městská - konurbation
agnosticismus - agnosticism
agrochemikálie - agrokemisk
agrolesnictví - jord- och skogsbruk
Achát - Agat
Achilles - Akilles
Achilleus - Akilles
Achilova pata - Akilleshäl
Achnaton - Akhenaton
Aischylos - Aischylos
akce na vyčištění oblasti postižené katastrofou - röjningsarbete efter katastrof
akceptace - mottagande
akcie - aktie
aktivita seismic - seismisk aktivitet
akumulace energie - energilagring
akumulace látky znečišťující - ackumulering av miljöföroreningar
akumulace tepla - värmelagring
akumulace tepla - värmeackumulering
akustická hladina - akustisk nivå
akustická izolace - ljudisolering
akustické vlastnosti - akustiska egenskaper
akustický filtr - frekvensfilter
Al Capone - Al Capone
Albert Abraham Michelson - Albert Abraham Michelson
Albert Camus - Albert Camus
Albert Schweitzer - Albert Schweitzer
Alexandr Solženicyn - Aleksandr Solzjenitsyn
Alexis de Tocqueville - Alexis de Tocqueville
Alfa Centauri - Alfa Centauri
Alfa částice - Alfastrålning
Alfred Hitchcock - Alfred Hitchcock
Alfred Russel Wallace - Alfred Russel Wallace
Algebraické číslo - Algebraiskt tal
algicid - algicid
alchymie - alkemi
alchymista - alkemist
alicyklický uhlovodík - alicykliskt kolväte
alifatická sloučenina - alifatisk förening
alifatický uhlovodík - alifat
alifatický uhlovodík - alifatiskt kolväte
Aliterace - Allitteration
alkalic - alkalimetaller
alkalic - grundämnen i grupp 1
Alkalický kov - Alkalimetall
alkoholic - alkoholhaltig
Alkoholický nápoj - Alkoholdryck
alkylická sloučenina - alkylföreningar
Almanach - Almanacka
alternativní technologie - alternativ teknik
Alzheimerova choroba - Alzheimers sjukdom
americium - americium
Americká občanská válka - Amerikanska inbördeskriget
Americká Samoa - Amerikanska Samoa
Americká válka za nezávislost - Amerikanska revolutionskriget

 

Pozn. některá odborná slova v tomto slovníku začínají velkým písmenem, píší se však malými.

 

Přeložit C do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny DEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny AFangličtiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "C" v českém výkladovém slovníku

 


Reklama