Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (česko-anglický slovník)

 

Pro český výraz kopie bylo nalezeno překladů: 31 (přesná shoda: 7, obsahující výraz: 24).

 

český výraz CZ   EN anglický překlad
kopie - a copy n:
kopie - clone n:
{klCn}
kopie - copies pl.
{ka:pi:z}
kopie - copy n:
{ka:pi:}
kopie - hardcopy n:
kopie - transcript n:
{trEnskrIpt}
kopie - xerox n: [obec.] 7 8
{zIra:ks}
artroskopie - arthroscopy n:
daktyloskopie - dactyloscopy n:
nauka o otiscích prstú a jejich porovnávání
elektronová mikroskopie - electron microscopy n:
endoskopie - endoscopy n:
fetoskopie - foetoscopy n:
fotokopie - photocopies n:
{fCtCka:pi:z}
fotokopie - photocopy n:
{fCtCka:pi:}
gastroskopie - gastroscopy n:
kopie přes průklepový papír - carbon copy
kuldoskopie - culdoscopy n:
laparoskopie - laparoscopy n:
mikrokopie - microcopy n:
mikroskopie - microscopy n:
pirátská kopie - bootleg
{bu:tleg}
radioskopie - radioscopy n: [med.]
vyšetření vnitřní struktury roentgenem nebo jiným zářením
rentgenová mikroskopie - x-ray microscopy n: [fyz.] 6 6
rentgenová spektroskopie - x-ray spectroscopy n: [fyz.] 6 6
spektroskopie - spectroscopy n:
{spektra:skHpi:}
stereoskopie - stereoscopy n:
xerografická kopie - xerogram n: [tech.] 8 8
xerografická kopie - xerographic copy n: [tech.] 6 6
xerografická kopie - xerox n: [tech.] 9 9
{zIra:ks}
xerokopie - xeroprint n: [tech.] 6 6
záložní kopie - a back-up copy

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

 

Přeložit kopie do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "kopie" v českém výkladovém slovníku

 


Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž