Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (česko-anglický slovník)

 

Pro český výraz dělník bylo nalezeno překladů: 50 (přesná shoda: 8, obsahující výraz: 42).

 

český výraz CZ   EN anglický překlad
dělník - blue-collar n:
dělník - blue-collar worker
dělník - industrial worker
dělník - labourer n:
dělník - man n:
{mEn}
dělník - shop floor worker
manuální
dělník - worker n:
{wRkR}
dělník - workingman n:
dělník barvící výrobky - stainer
dělník na plný úvazek - full-timer
dělník na venkovní práce - yardman n:
dělník na vrtné věži - rigger
dělník v doku - docker
dělník v přístavu - stevedore
{sti:vHdOr}
ekonomická renta dělníka - economic rent of a worker [eko.]
kormidelník - cox n:
{ka:ks}
kormidelník - coxswain n:
kormidelník - helmsman n:
{helmzmEn}
kormidelník - steerer n:
kormidelník - steersman n:
kormidelník - stern paddler n: [lod.] [sport.]
na kanoi
kosodélník - rhomboid n:
kosodélníkový - rhomboidal adj:
kovodělník - metalworker n:
{metHlwRkR}
křídelník - ornithopter n:
náhrdelník - bracelet n:
{brJslHt}
náhrdelník - necklace
{neklHs}
náhrdelník - necklet
náhrdelníky - necklaces pl.
{neklHsIz}
obdélník - oblong n:
{a:blON}
obdélník - rectangle n: [mat.]
{rektENgHl}
obdélníkový - oblong adj:
{a:blON}
obdélníkový - quadrangular adj:
obdélníkový - rectangular adj:
{rektENgjHlR}
obdélníky - rectangles n: pl.
{rektENgHlz}
perlový náhrdelník - necklace, cultured pearl necklace n:
šperk
podélník - stringer n:
{strINR}
potulný dělník - hobo
prádelník - chest
{Sest}
prádelník - chest of drawers
prádelník - chiffonier n:
prádelník - dresser n:
{dresR}
příležitostný dělník - casual labourer
přístavní dělník - longshoreman
stavební dělník - hardhat
těsný náhrdelník - choker
traťový dělník - platelayer n:
vysoký prádelník - tallboy
zemědělský dělník - farmhand n:
{fa:rmhEnd}
zemědělský dělník - peon n:
{pi:Hn}

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

 

Přeložit dělník do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "dělník" v českém výkladovém slovníku

 


Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž