Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (česko-anglický slovník)

 

Pro český výraz huť bylo nalezeno překladů: 105 (přesná shoda: 5, obsahující výraz: 100).

 

český výraz CZ   EN anglický překlad
huť - iron works
huť - smelt house
huť - smeltery
huť - smelting plant
huť - smelting works
bez chuti - flavourless
bez chuti - tasteless adj:
{tJstlHs}
bez chuti - tastelessly adv:
bez chuti - unsavory
{HnsJvRi:}
bez chuti k jídlu - anorectic
Bhútán - Bhutan n: [jmén.]
asijský stát {bu:tEn}
čínský čaj vyznačující se zemitou chutí - pu-erh n:
dobrou chuť - enjoy your meal!
dodací lhůta - delivery date
hl.m. - Bhútán - Thimphu n: [jmén.]
Hutchins - Hutchins n: [jmén.]
příjmení {hAtSInz}
Hutchinson - Hutchinson n: [jmén.]
příjmení, okres v USA {hASInsHn}
Hutchison - Hutchison n: [jmén.]
příjmení {hASIsHn}
hutnější - meatier adj:
{mi:ti:R}
hutní - metallurgic adj:
hutní závod - concentrator
hutnický - metallurgic adj:
hutnický - metallurgical adj:
{metHlRZIkHl}
hutnictví - metallurgy n:
{metHlRZi:}
hutník - metallurgist n:
hutnost - consistency
{kHnsIstHnsi:}
hutnost - density
{densHti:}
hutnost - pithiness n:
hutnost - plangency n:
hutný - consistent adj:
{kHnsIstHnt}
hutný - dense adj:
{dens}
hutný - replete adj:
{ri:pli:t}
chorobné nechutenství - anorexia
{EnReksi:H}
chuť - appetite n:
{EpHtTt}
chuť - flavour n:
chuť - gustation
chuť - taste
{tJst}
chuť - yen n:
na něco, někoho; chuť něco udělat {jen}
chuť - zest n:
do života {zest}
chuť (vody) - taste [eko.]
{tJst}
chuť k jídlu - appetite
{EpHtTt}
chuť k životu - buoyancy
{bYHnsi:}
chuť na sladké - a sweet tooth
chutě - appetites n: pl.
{EpHtTts}
chutná - tastes v:
{tJsts}
chutnat - taste
{tJst}
chutně - tastefully adv:
{tJstfHli:}
chutnější - tastier adj:
{tJsti:R}
chutnost - fruitiness n:
chutnost - palatability n:
{pElHtHbIlHti:}
chutnost - sapidity n:
chutný - appetizing
{EpItTzIN}
chutný - dainty adj:
{dJnti:}
chutný - delicate adj:
{delHkHt}
chutný - delicious adj:
{dIlILHs}
chutný - flavourous adj:
chutný - flavoursome adj:
chutný - palatable adj:
{pElHtHbHl}
chutný - sapid adj:
chutný - savory adj:
{sJvRi:}
chutný - scrumptious adj:
chutný - tasteful adj:
{tJstfHl}
chutný - tastily
chutný - toothsome adj:
chuťová nevýraznost - tastelessness n:
chuťovka - savoury n:
chuťový - gustatory adj:
chuťový pohárek - taste bud
krajní lhůta - deadline
{dedlTn}
kyselá chuť - sourness
lhůta - deadline n:
{dedlTn}
lhůta - term n:
{tRm}
lhůta - time n:
{tTm}
lhůta - time limit n:
mimořádná chuť - extraordinary taste
mít chuť - itch
{IS}
mohutně - mighty adv:
{mTti:}
mohutně - powerfully adv:
{pVRfli:}
mohutnost - bulkiness n:
mohutnost - cardinality n:
mohutnost - grandiosity n:
mohutnost - heftiness n:
mohutnost - mightiness n:
mohutnosti - potencies n: pl.
mohutný - all-out adj:
mohutný - grandiose adj:
{grEndi:Cs}
mohutný - huge adj:
{hju:Z}
mohutný - hulking adj:
{hAlkIN}
mohutný - mighty adj:
{mTti:}
mohutný - potent
{pCtHnt}
mohutný - powerful
{pVRfHl}
mohutný - profuse adj:
{prHfju:s}
mohutný - vigorous adj:
{vIgRHs}
nechuť - aversion n:
{HvRGHn}
nechuť - disinclination
{dIsInklHnJLHn}
nechuť - distaste
{dIstJst}
nechuť - loathing
{lCQIN}
nechuť - reluctance n:
{rIlAktHns}
nechuť - repugnancy
nechuť - repulsion
nechutně - disgustingly
nechutně - distastefully
nechutně - nauseatingly adv:
nechutně - revoltingly adv:
nechutnost - fulsomeness n:

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

 

Přeložit huť do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "huť" v českém výkladovém slovníku

 


Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž