Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (česko-anglický slovník)

 

Pro český výraz struktura bylo nalezeno překladů: 36 (přesná shoda: 7, obsahující výraz: 29).

 

český výraz CZ   EN anglický překlad
struktura - conformation n:
struktura - fabric n:
{fEbrIk}
struktura - format
{fOrmEt}
struktura - framework n:
{frJmwRk}
struktura - pattern
{pEtRn}
struktura - setup n:
{setAp}
struktura - structure n:
{strAkSR}
hydrogeologická struktura - hydrogeological structure [eko.]
infrastruktura - infrastructure
{InfrHstrAkSR}
měnová struktura - currency composition
nestrukturální - nonstructural
podstruktura - substructure n:
restrukturalizace - shake-out n:
restrukturalizace - shakeout n:
{LJkVt}
restrukturalizovaný - restructured adj:
{ri:strAkSRd}
restrukturalizovat - restructure v:
{ri:strAkSR}
složení, struktura - structure [eko.]
{strAkSR}
struktura (systému) - structure [eko.]
{strAkSR}
struktura cenných papírů (majetku) - portfolio [eko.]
{pOrtfCli:C}
struktura krajiny - landscape structure [eko.]
struktura splatností - maturity structure
struktura spotřeby - consumption pattern
struktura stavby - carpentry [přen.]
{ka:rpHntri:}
struktura trhu - market structure [eko.]
struktura výdajů - spending pattern
strukturalista - structuralist n:
strukturalistický - structuralist adj:
strukturalizmus - structuralism n:
strukturálně - structurally adv:
{strAkSRHli:}
strukturální - structural adj:
{strAkSRHl}
strukturální - structural unemployment
strukturální deficit - structural deficit [eko.]
substruktura - substructure n:
tělesná struktura - bodily structure n: [bio.] [med.]
tržní alokace a struktura vlastnických práv - market allocation and property-right structures [eko.]
vlastnická práva, efektivní struktura - property rights, efficient structures [eko.]

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

 

Přeložit struktura do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "struktura" v českém výkladovém slovníku

 


Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž