Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (česko-anglický slovník)

 

Pro český výraz způsobit bylo nalezeno překladů: 59 (přesná shoda: 12, obsahující výraz: 47).

 

český výraz CZ   EN anglický překlad
způsobit - bring about v:
způsobit - bring on v:
způsobit - cause
{ka:z}
způsobit - do v:
{onnilda:nHla:n}
způsobit - give v:
{gIv}
způsobit - have an effect
způsobit - induce v:
{Indu:s}
způsobit - inflict v:
{InflIkt}
způsobit - occasion v:
{HkJGHn}
způsobit - trigger off v:
způsobit - work v:
{wRk}
způsobit - wreak v:
škodu {ri:k}
nepřizpůsobitelný - nonadjustable
přizpůsobit - acclimatize v:
přizpůsobit - accommodate v:
{Hka:mHdJt}
přizpůsobit - accommodate to v:
čemu
přizpůsobit - adapt v:
se {HdEpt}
přizpůsobit - adjust
{HZAst}
přizpůsobit - assimilate
{HsImHlJt}
přizpůsobit - conform v:
{kHnfOrm}
přizpůsobit - customise v:
přizpůsobit - customize v:
{kAstHmTz}
přizpůsobit - fit v:
{fIt}
přizpůsobit - modify v:
{ma:dHfT}
přizpůsobit - naturalise v:
přizpůsobit - readjust v:
{ri:HZAst}
přizpůsobit - regulate v:
{regjHlJt}
přizpůsobit - tailor v: [přen.]
{tJlR}
přizpůsobit Evropě - Europeanize
přizpůsobit něčemu - adjust st to st
přizpůsobit se - follow suit
přizpůsobit Západu - Occidentalize
přizpůsobit Západu - westernize v:
{westRnTz}
přizpůsobit, upravit - adjust [eko.]
{HZAst}
přizpůsobitelně - adjustably adv:
přizpůsobitelnost - modifiability n:
přizpůsobitelný - adaptable adj:
{HdEptHbHl}
přizpůsobitelný - adjustable adj:
{HZAstHbHl}
přizpůsobitelný - assimilable adj:
regulovat, přizpůsobit - regulate [eko.]
{regjHlJt}
rekonstruovat, přizpůsobit - readjust [eko.]
{ri:HZAst}
uzpůsobit - fit v:
{fIt}
uzpůsobit - form v:
{fOrm}
Vložení omezení funkčnosti do programu (DRM). Hardwarové zařízení, pro které byl program výrobcem vyvinut, přestane fungovat pokud uživatel program pozmění resp. uživateli je zamezeno přizpůsobit program svým potřebám. (porušení svobody 1 z definice svobo - tivoisation n: [it.]
termín vymyslel Richard Stallman
způsobit mdloby - swoon
{swu:n}
způsobit nepříjemné překvapení - horrify
způsobit nesnáze - discommode
způsobit otřes mozku - concuss
způsobit precesi - precess v:
způsobit revoluci - revolutionise
způsobit revoluci - revolutionize
{revHlu:LHnTz}
způsobit rozruch - blow sky high
způsobit si - incur
{InkR}
způsobit škodu - harm
{ha:rm}
způsobit ti problémy - cramp your style
způsobit trauma - traumatize n:
způsobit újmu - harm
{ha:rm}
způsobit zácpu - constipate
způsobit, znamenat - entail [eko.]
{entJl}

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

 

Přeložit způsobit do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "způsobit" v českém výkladovém slovníku

 


Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž