Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (česko-anglický slovník)

 

Pro český výraz dělat bylo nalezeno překladů: 105 (přesná shoda: 5, obsahující výraz: 100).

 

český výraz CZ   EN anglický překlad
dělat - do
{onnilda:nHla:n}
dělat - make v:
{mJk}
dělat - profess v:
jako povolání {prHfes}
dělat - prosecute
{pra:sHkju:t}
dělat - work
{wRk}
Co budeš dnes dělat? - What are you doing today? [fráz.]
dělat cavyky - drag one's feet
dělat do - come on to hovor.
projevovat sexuální zájem
dělat do - smatter v:
{smEtR}
dělat grimasy - make a face
dělat grimasy - pull a face v:
dělat hezký oči na - make eyes at v: [fráz.]
dělat hluk - make noise v:
dělat hluk, že by to probudilo i mrtvého - raise Cain [idiom]
dělat kázání - preach v:
{pri:S}
dělat kruhy - loop
{lu:p}
dělat loopingy - loop
{lu:p}
dělat manikúru - manicure
{mEnIkjR}
dělat mnoho věcí - cut a wide swath adj:
dělat narážky - allude v:
{Hlu:d}
dělat nátlak - pressurize v:
dělat návrhy - come onto
dělat něco ještě horším - rub salt in the wound [fráz.]
dělat něco nezvykle intenzivně, moci se přetrhnout kvůli něčemu, dělat co se dá - lean over backwards [fráz.][hovor.]
dělat nemravné návrhy - solicit v:
ženě {sHlIsIt}
dělat obstrukce - stonewall v:
{stCnwOl}
dělat oči na - give the glad eye
dělat pasáka - pimp v:
komu {pImp}
dělat pokroky - advance
{HdvEns}
dělat pokroky - go forward
dělat pokusy - experiment
{IksperHmHnt}
dělat posunky - pull a face v:
dělat potíže - give a hard time
dělat povyk - kick up a fuss
dělat práci správně - cut the mustard
dělat problémy - rock the boat v: [idiom.]
dělat prostředníka - intercede
ve sporu {IntRsi:d}
dělat přílis povyku - raise a stink [idiom]
dělat příliš povyku - raise a stink [idiom]
dělat reklamu - window-dress v:
dělat s - do with
dělat scény - make a scene v:
dělat se hloupým - play the fool
dělat se zapálením - come on strong
dělat si blázny - kid v:
{kId}
dělat si legraci z - make fun of v: [frsl.]
dělat si nárok - purport v:
{pRpOrt}
dělat si starosti - worry
{wRi:}
dělat smyčku - loop
{lu:p}
dělat společnost - keep company n:
dělat štěrbinu - slot v:
{sla:t}
dělat z komára velblouda - to make a mountain out of a molehill [fráz.]
dělat zbytečné kritické poznámky - quibble v:
{kwIbHl}
dělat změny - tamper
{tEmpR}
dělat, co se čeká - get the goods v:
děláte - do you do
dodělat - complete v:
{kHmpli:t}
dodělat - finish v:
{fInIL}
dodělat - get through v:
chtít si udělat dobré oko - curry favor
chundelatost - bushiness n:
chundelatý - bushy adj:
{bULi:}
chundelatý - fleecy adj:
{fli:si:}
chystat se (něco udělat) - be on the point of (+ gerundium)
jak to udělat - how-to
málem něco udělat - come near
nadělat - make v:
{mJk}
nadělat boule - bruise
{bru:z}
nechat si to udělat - have it made
obdělat - reclaim v:
{ri:klJm}
obdělatelný - tillable adj:
oddělat - bump off v:
oddělat - do in v:
oddělat - unfix v:
oddělatelný, flexibilní, kroužkový závěs na přilbách, který chránil krk a ramena - aventail n: [hist.] [voj.]
padělat - counterfeit v:
{kVntRfIt}
padělat - fabricate v:
{fEbrHkJt}
padělat - fake v:
{fJk}
padělat - falsify
{fOlsHfT}
padělat - forge v:
{fOrZ}
padělatel - counterfeiter n:
padělatel - fabricator
{fEbrIkJtR}
padělatel - faker n:
padělatel - falsifier n:
padělatel - forger n:
{fOrZR}
padělatelný - falsifiable adj:
prodělat - bargain away v:
prodělat - go through v:
prodělat - suffer v:
{sAfR}
prodělat - undergo v:
{AndRgC}
prodělat, prohrát, ztratit - lose [eko.]
{lu:z}
předělat - convert v:
{kHnvRt}
předělat - do over v:
předělat - make over v: [frsl.]
předělat - recast v:
{ri:kEst}
předělat - redesign v:
{ri:dIzTn}
předělat - redo v:
{ri:du:}
předělat - redraft v:
{ri:drEft}
předělat - revamp v:
{ri:vEmp}
přehánět (zacházet do krajností), zacházet do krajností (přehánět), vyjít někomu vstříc, udělat ústupek - stretch a point
přestaň si dělat starosti - breathe easy
přestaň to dělat - call it quits
přestat něco dělat - cool it
špatně udělat - misdo
udělat - do v:
{onnilda:nHla:n}

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

 

Přeložit dělat do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "dělat" v českém výkladovém slovníku

 


Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž