Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (česko-anglický slovník)

 

Pro český výraz výroba bylo nalezeno překladů: 30 (přesná shoda: 8, obsahující výraz: 22).

 

český výraz CZ   EN anglický překlad
výroba - fabrication n:
{fEbrIkJLHn}
výroba - generation [tech.]
{ZenRJLHn}
výroba - making
{mJkIN}
výroba - manufacture
{mEnjHfEkSR}
výroba - manufacturing [eko.]
Proces nebo série procesů, která užívá jeden nebo více materiálů ke zhotovení výrobku. {mEnjHfEkSRIN}
výroba - output n:
{VtpUt}
výroba - production
{prHdAkLHn}
výroba - work n:
{wRk}
celková výroba - out-turn n:
celková výroba - output
{VtpUt}
celková výroba - outturn n:
efektivní výroba - efficient production [eko.]
nadvýroba - over-production n:
nadvýroba - overproduction n:
{CvRprHdAkLHn}
návrh a výroba podporované počítači - CAD/CAM n: [it.] [zkr.]
Computer Aided Design/Manufacturing
neefektivní výroba - inefficient production [eko.]
počítačem podporovaná výroba - CAM [it.]
{kEm}
počítačem podporovaná výroba - Computer Aided Manufacturing [it.]
počítačem podporované návrhářství/počítačem podporovaná výroba - Computer Aided Design/Computer Aided Manufacturing [it.]
podvýroba - underproduction n:
předvýroba - prefabrication n:
{pri:fEbrHkJLHn}
přidružená výroba - sideline n:
{sTdlTn}
řemeslná výroba - handicraft n:
{hEndi:krEft}
velkovýroba - mass production n:
výroba a uvolňování energie - production and delivery energy [eko.]
Vstup energie do výroby, který získává, vytváří, zpracovává, zušlechťuje a dodává energii při výrobě.
výroba hodinek - watchmaking n:
výroba karoserií - body building
výroba na míru - tailoring
{tJlRIN}
výroba, proces a formulace - manufacturing, process, and formulation [eko.]
Část životního cyklu výrobku, v kterých jsou přeměňuje nezpracované základní materiály a suroviny na konečné výrobky.
zprostředkovaná výroba - roundabout production [eko.]

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

 

Přeložit výroba do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "výroba" v českém výkladovém slovníku

 


Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž