Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (česko-anglický slovník)

 

Pro český výraz kování bylo nalezeno překladů: 105 (přesná shoda: 5, obsahující výraz: 100).

 

český výraz CZ   EN anglický překlad
kování - armour
{a:rmR}
kování - fitting
{fItIN}
kování - forging n:
{fOrZIN}
kování - ironwork n:
kování - tip
{tIp}
batikování - batik n:
{bHti:k}
bidlo k postrkování lodi - bargepole
blokování - blockage n:
{bla:kIZ}
blokování - interlocking n:
{IntRla:kIN}
blokování - locking n:
{la:kIN}
blokování - obstructing n:
{HbstrAktIN}
blokování - sticking n:
{stIkIN}
blokování zepředu - face guard n:
bratříčkování - cronyism n:
{krCni:IzHm}
cévkování - cateterisation n:
čárkování - dashing n:
{dELIN}
dávkování - dosage n:
{dCsHZ}
dávkování - dosing n:
dávkování pesticidu - pesticide dosing [eko.]
kování - thanksgiving n:
{QENksgIvIN}
deskování - wainscot n:
diagnostikování - diagnosing n:
{dTHgnCsIN}
doba opakování - repeating period [eko.]
dobrovolné hlídkování - vigilantism n:
{vIZHlEntIzHm}
domestikování - domestication n:
{dHmestHkJLHn}
drážkování - grooving n:
drážkování - slotting n:
{sla:tIN}
drenáž s krtkováním - molening drainage [eko.]
glorifikování - glorification n:
háčkování - crochet n:
{krCLJ}
kování - hooking n:
{hUkIN}
handrkování - chaffer n:
handrkování - squabble n:
{skwa:bHl}
hláskování - spelling n:
{spelIN}
hláskování - spellings n:
{spelINz}
hračka na poskakování - pogo n:
{pCgC}
indikování - indicating n:
{IndHkJtIN}
jednoduché úrokování - simple interest n:
konfiskování - confiscating
{ka:nfHskJtIN}
kostkování - dicing n:
kování klíčové dírky - escutcheon
kování na konci hole - ferrule
krokování - stepping n:
{stepIN}
krtkování - molening [eko.]
laškování - hanky panky n:
laškování - hanky-panky n:
lelkování - dawdle n:
{dOdHl}
lelkování - dawdling n:
{dOdlIN}
letecké práškování - crop-dusting n:
linkování - lining n:
{lTnIN}
linkování - link n:
{lINk}
malý náznak děkování - a token gesture n:
maskování - camouflage n:
{kEmHfla:G}
maskování - concealment n:
{kHnsi:lmHnt}
maskování - masking n:
{mEskIN}
mozaikování - tessellation n:
mřížkování - meshing n:
{meLIN}
mřížkování - reticulating n:
nafukování - inflating n:
{InflJtIN}
naočkování - indoctrination n:
{Inda:ktrHnJLHn}
nárokování - claiming n:
{klJmIN}
nasakování - imbibition n:
nastřikování - spraying n:
{sprJIN}
natankování paliva - a fill-up n:
nekomunikování - noncommunication
kování - inoculation n:
{Ina:kjHlJLHn}
kování - vaccination
{vEksHnJLHn}
odfukování - puff n:
{pAf}
odpeckování - stoning n:
{stCnIN}
odskakování - bouncing n:
{bVnsIN}
odstopkování - stemming n:
{stemIN}
odstřikování - spattering n:
{spEtRIN}
ofrankování - stamping n:
{stEmpIN}
okolkování - circumlocution
opakování - frequency n:
{fri:kwHnsi:}
opakování - iteration n:
opakování - recur n:
{rIkR}
opakování - recurrence n:
{rIkRHns}
opakování - reiteration n:
{ri:ItRJLHn}
opakování - rep n:
{rep}
opakování - repeating n:
{rIpi:tIN}
opakování - repetition n:
{repHtILHn}
opakování - repetitions pl.
{repHtILHnz}
opakování - rerun n:
{ri:rAn}
opakování (učiva) - revision
{ri:vIGHn}
opakování prvního písmene - alliterative
{HlItRJtIv}
opakování zkoušky - resit
označkování - branding n:
{brEndIN}
parkování - parking n:
{pa:rkIN}
páskování - banding n:
{bEndIN}
páskování - drainage tapening [eko.]
perzonifikování - personalisation n:
poděkování - acknowledgement n:
{Ekna:lIZmHnt}
poděkování - acknowledgements n: pl.
poděkování - thanks
{QENks}
poklonkování - kowtow
pokřikování - barracking n:
pokřikování - cry n:
{krT}
pokřikování - whooping n:
{wu:pIN}
pokukování - peeking n:
{pi:kIN}
poplatek za skládkování - Tipping Charge [eko.]
poskakování - bouncing
{bVnsIN}
poskakování - cavort n:
{kHvOrt}
poskakování - hopping n:
{ha:pIN}
poskakování - jiggle n:

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

 

Přeložit kování do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "kování" v českém výkladovém slovníku

 


Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž