Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (česko-anglický slovník)

 

Pro český výraz čin bylo nalezeno překladů: 108 (přesná shoda: 8, obsahující výraz: 100).

 

český výraz CZ   EN anglický překlad
čin - accomplishment n:
{Hka:mplILmHnt}
čin - act n:
{Ekt}
čin - action n:
{EkLHn}
čin - deed
{di:d}
čin - doing n:
{du:IN}
čin - feat n:
{fi:t}
čin - performance n:
{pRfOrmHns}
čin - work n:
{wRk}
akční veličina - actuating variable [tech.]
alkaloid s účinky podobnými atropinu, pocházející z keře Pilocarpus pennatifolius - jaborin n: [bot.]
analýza příčin - causal analysis
antagonismus toxického účinku - antagonism of toxic effect [eko.]
bez smrtících účin - nonlethal
{na:nli:QHl}
bezděčná činnost - automatism n:
bezpříčin - motiveless adj:
biologická účinnost použitého pesticidu - biological activity of pesticide application [eko.]
buničina - cellulose [chem.]
{seljHlCs}
buničina - pulp n:
{pAlp}
buničina - wood pulp n:
být činný jako - act as
být příčinou začátku - set off
Čína - China n: [zem.]
{STnH}
Číňan - Chinaman n:
Číňan - Chinese n:
{STni:z}
Číňané - Chinese
{STni:z}
činč - chintz n:
činčila - chinchilla n:
{SInSIlH}
činel - cymbal n:
{sImbHl}
činelista - cymbalist
činěn - amounted v:
{HmVntId}
Čingischán - Genghis Khan n: [jmén.]
činí - amounting
{HmVntIN}
činí - amounts
{HmVnts}
činí - renders adj:
{rendRz}
činící si velké nároky - possessive
{pHzesIv}
činidlo - agent
{JZHnt}
činidlo - reagent
činit - account for sth
činit - act v:
{Ekt}
činit - amount v:
{HmVnt}
činit - do
{onnilda:nHla:n}
činit - hold
{hCld}
činit - make v:
{mJk}
činit poznámky - notate
činit průměrně - average out
činit se - get busy
činitel - agent
{JZHnt}
činitel - factor
{fEktR}
činitel harmonického zkreslení - total harmonic distortion [el.]
THD
činitel potlačení souhlasného rušení - common mode rejection ratio [el.]
činitel subharmonického zkreslení - spurious harmonic distortion [el.]
SHD
činitel, agent, faktor - factor [eko.]
{fEktR}
činitelé - agents
{JZHnts}
činitelé - market agents
činka - dumbbell n:
{dAmbel}
činka - dumbell n:
činné přispění - participation
{pa:rtIsHpJLHn}
činnost - action
{EkLHn}
činnost - activity
{EktIvHti:}
činnost - ass into gear n:
činnost - business n:
on business - za účelem {bIznHs}
činnost - doing n:
{du:IN}
činnost - industry n:
{IndHstri:}
činnost - operation
{a:pRJLHn}
činnost - procedure
{prHsi:ZR}
činnost - proceeding n:
{prHsi:dIN}
činnost - pursuit n:
soustavná {pRsu:t}
činnost - work n:
{wRk}
činnost - working n:
{wRkIN}
činnost bookmakera - bookmaking n:
{bUkmJkIN}
činnost, čilost - activity [eko.]
{EktIvHti:}
činnosti - activities n:
{EktIvHti:z}
čin - active [eko.]
{EktIv}
čin - alive adj:
{HlTv}
čin - busy adj:
{bIzi:}
činný rod - active voice
činohra - drama
{dra:mH}
činohra - drama company
Čínská lidová republika - People's Republic of China n: [zem.]
čínské zelí - pe-tsai n:
čínské znaky v japonštině - kanji n: [lingv.]
{kEnZi:}
čínský - Chinese adj:
{STni:z}
čínský bůžek - joss
{ZOs}
čínský čaj vyznačující se zemitou chutí - pu-erh n:
čínský porcelán - china
{STnH}
čínský státník - Sun Yat-sen
čínský styl - chinoiserie
čínština - Chinese n:
{STni:z}
činy - achievements n: pl.
{HSi:vmHnts}
činy - acts n: pl.
{Ekts}
činy - feats n: pl.
{fi:ts}
činžák - apartment building
činžák - block n:
{bla:k}
činžák - block of flats
činžák - tenement
{tenHmHnt}
činžák - tenement house n:
činže - house rent
činže - rent
{rent}
činžovní dům - apartment building
činžovní dům - tenement house
den nabytí účinnosti - effective date
destabilizační činidlo - destabilization agent [eko.]
děti - převzato z Němčiny - kinder
{kTndR}
děti - z Němčiny - kinder
{kTndR}
dezaktivační účinnost (vodní hospodářství) - deaktivation efficiency [eko.]
dezoxidační součinitel - deoxidation coefficient [eko.]
dezoxygenační součinitel - deoxygenation coefficient [eko.]
dezoxygenační součinitel - deoxygenation factor [eko.]

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

 

Přeložit čin do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "čin" v českém výkladovém slovníku

 


Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž