Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (anglicko-český slovník)

 

Pro anglický výraz fix bylo nalezeno překladů: 112 (přesná shoda: 16, obsahující výraz: 96).

 

anglický výraz EN   CZ český překlad
fix
{fIks}
- fixní
v: fix
{fIks}
- fixovat
fix
{fIks}
- oprava
fix
{fIks}
- připevnit
fix
{fIks}
- opravit
fix
{fIks}
- spravit
fix
{fIks}
- upevnit
v: fix
{fIks}
- zařizovat
fix
{fIks}
- upravit
v: fix
{fIks}
- zařídit
v: fix
{fIks}
- ustanovit
v: fix
{fIks}
- určit
v: fix
{fIks}
- upřít
v: fix
{fIks}
- upírat
v: fix
{fIks}
- stanovit
v: fix
{fIks}
- osadit
affix
{EfIks}
- přípona
affix
{EfIks}
- afix
v: affix
{EfIks}
- připojit
v: affix
{EfIks}
- přilepit
[eko.] costs, fixed
- náklady, fixní
n: crucifix
{kru:sHfIks}
- krucifix
crucifix
{kru:sHfIks}
- kříž
n: crucifixion
{kru:sIfIkLHn}
- ukřižování
fix the price
- stanovit cenu
v: fix up
- zorganizovat
v: fix up
- zařídit
v: fix up
- upravit
adj: fixable
{fIksHbHl}
- opravitelný
v: fixate
{fIksJt}
- zafixovat
v: fixate
{fIksJt}
- upevnit
v: fixated
{fIksJtId}
- zafixoval
v: fixated
{fIksJtId}
- upevnil
n: fixation
{fIksJLHn}
- fixace
n: fixative
- ustalovač
adj: fixed
{fIkst}
- fixovaný
adj: fixed
{fIkst}
- neměnný
adj: fixed
{fIkst}
- nepohyblivý
fixed
{fIkst}
- stabilní
adj: fixed
{fIkst}
- připevněný
adj: fixed
{fIkst}
- stálý
adj: fixed
{fIkst}
- upevněný
fixed
{fIkst}
- upevnil
adj: fixed
{fIkst}
- ustálený
adj: fixed
{fIkst}
- nehybný
fixed
{fIkst}
- pevný
fixed assets
- základní jmění
fixed assets
- fixní majetek
fixed assets
- fixní aktiva
fixed capital
- stálý kapitál
fixed capital
- investiční kapitál
fixed capital
- fixní kapitál
fixed capital
- fixní aktiva
[eko.] fixed charge
- fixní poplatek
fixed cost
- stálé náklady
fixed exchange rate
- pevný (fixní) měnový kurz
[eko.] fixed expenses
- fixní náklady
[eko.] fixed income
- fixní příjem
fixed interest rate
- fixní úroková sazba
[eko.] fixed rate
- fixní taxa
[eko.] fixed rate
- fixní sazba
[eko.] fixed rate loan
- půjčka s pevnou sazbou
[eko.] fixed scale of charges
- fixní rozsah poplatků
[eko.] fixed spot height
- ham
adv: fixedly
- upřeně
n: fixedness
- strnulost
n: fixer
{fIksR}
- šíbr
n: fixer
{fIksR}
- seřizovač
n: fixer
{fIksR}
- montér
v: fixes
{fIksIz}
- stanovuje
v: fixes
{fIksIz}
- opravuje
v: fixes
{fIksIz}
- fixuje
n: fixing
{fIksIN}
- zpevnění
n: fixing
{fIksIN}
- vyztužení
n: fixing
{fIksIN}
- upevnění
n: fixing
{fIksIN}
- stanovení
n: fixing
{fIksIN}
- fixování
n: fixing
{fIksIN}
- fixace
n: fixings
{fIksINz}
- příslušenství
n: fixity
- tuhost
n: fixity
- stálost
n: fixity
- pevnost
n: fixture
{fIksSR}
- úchyt
n: fixture
{fIksSR}
- příslušenství
n: fixture
{fIksSR}
- inventář
n: fixture
{fIksSR}
- armatura
n: fixtures
{fIksSRz}
- příslušenství
fixtures
{fIksSRz}
- inventář
n: gas fixture
- plynová přípojka
n: gas-fixture
- plynová přípojka
[stav.] horizontal fixture branch
- připojovací potrubí
n: infix
- infix
v: infix
- vštípit
v: infix
- vložit
v: infix
- vrazit
[eko.] nitrogen fixation
- fixace dusíku
[eko.] nitrogen-fixing microorganism
- nitrogenní mikroorganismus
[stav.] plumbing fixture
- vodovodní instalace
n: prefix
{pri:fIks}
- předpona
n: prefix
{pri:fIks}
- prefix
prefixed
- s předponou
n: pl. prefixes
- předpony
n: prefixing
- prefixování
price fixing
- stanovení cen
n: suffix
{sAfIks}
- přípona
n: pl. suffixes
- přípony
n: pl. suffixes
- sufixy
v: transfix
- přibodnout
v: transfix
- připíchnout
v: unfix
- oddělat
v: unfix
- uvolnit
adj: well-fixed
- zámožný

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

Přeložit fix do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "fix" v českém výkladovém slovníku

 


 

Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž