Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (česko-anglický slovník)

 

Pro český výraz oprava bylo nalezeno překladů: 47 (přesná shoda: 9, obsahující výraz: 38).

 

český výraz CZ   EN anglický překlad
oprava - amendment n:
{HmendmHnt}
oprava - correcting n:
{kRektIN}
oprava - correction
{kRekLHn}
oprava - fix
{fIks}
oprava - repair n:
{rIper}
oprava - repairing n:
{rIperIN}
oprava - repairs
{rIperz}
oprava - revision n:
{ri:vIGHn}
oprava - service
{sRvHs}
doprava - forwarding n:
{fOrwRdIN}
doprava - freight
{frJt}
doprava - right adv:
{rTt}
doprava - shipping n:
{LIpIN}
doprava - to the right
doprava - traffic
{trEfIk}
doprava - transport n:
{trEnspOrt}
doprava - transportation [eko.]
Přemísťování materiálů nebo energie mezi operacemi na různá místa. {trEnspRtJLHn}
doprava odpadu - waste transport [eko.]
doprava pomocí vozidel - wheeling n:
{wi:lIN}
generální oprava - overhaul
{CvRhOl}
jít po prkně, námořnická poprava utopením - walk the plank
Starý způsob trestu smrti na námořních lodích. Z paluby se vysunulo prkno končící nad hladinou a potrestaný po něm musel se zavázanýma očima přejít.
kyvadlová doprava - shuttle
{LAtHl}
letecká doprava nákladu - airfreight
{erfrJt}
lodní doprava - shipping
{LIpIN}
oprava tiskové chyby - corrigenda
oprava tiskové chyby - corrigendum
opravář - mender n:
opravář - repairer n:
opravář - repairman n:
{rIpermEn}
opravář - service man
opravář - serviceman
{sRvHsmEn}
opravář - trouble-shooter n:
opravář - troubleshooter n:
{trAbHlLu:tR}
opravář vysokých staveb - steeplejack
opraváři - repairmen n: pl.
{rIpermehn}
opraváři - servicemen n:
{sRvHsmen}
poprava - electrocution n:
{IlektrHkju:LHn}
poprava - execution n:
{eksHkju:LHn}
poprava elektrickým křeslem - electrocution
{IlektrHkju:LHn}
pozemní doprava - surface transportation
prevence závady je levnější než oprava - an ounce of prevention is worth a pound of cure n:
preventivní oprava - a stitch in time saves nine n:
rychlá doprava - rapid transit n:
silniční doprava - traffic
{trEfIk}
tisková oprava - corrigendum n:
veřejná doprava - public transport n:
veřejná doprava - traffic
{trEfIk}

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

 

Přeložit oprava do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "oprava" v českém výkladovém slovníku

 


Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž