Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (česko-anglický slovník)

 

Pro český výraz pevný bylo nalezeno překladů: 43 (přesná shoda: 23, obsahující výraz: 20).

 

český výraz CZ   EN anglický překlad
pevný - compact adj:
{kHmpEkt}
pevný - constant adj:
{ka:nstHnt}
pevný - firm adj:
{fRm}
pevný - fixed
{fIkst}
pevný - formed adj:
{fOrmd}
pevný - hard
{ha:rd}
pevný - resilient adj:
{rIzIljHnt}
pevný - resolute adj:
{rezHlu:t}
pevný - rigid adj:
{rIZHd}
pevný - settled adj:
{setHld}
pevný - solid adj:
{sa:lHd}
pevný - stable adj:
{stJbHl}
pevný - stark adj:
{sta:rk}
pevný - steady adj:
{stedi:}
pevný - stiff
{stIf}
pevný - strong adj:
{strON}
pevný - sturdy adj:
{stRdi:}
pevný - substantial adj:
{sHbstEnSHl}
pevný - sure-footed adj:
pevný - surefooted adj:
pevný - tight
{tTt}
pevný - tough adj:
{tAf}
pevný - unswerving adj:
{HnswRvIN}
být pevný - be firm
drozd zpěvný - mavis
{mJvIs}
fyzika pevných látek - solid-state physics n: [fyz.]
metoda zjišťování vad v pevných materiálech pomocí rentgenu - x-ray scannig n: [tech.] 8 8
nepevný - infirm adj:
{InfRm}
nepevný - instable adj:
nepevný - unsteady adj:
{Hnstedi:}
odvětví spevnými náklady - constant-cost industry [eko.]
pevný (fixní) měnový kurz - fixed exchange rate
pevný disk - hard disk [it.]
pevný disk - hard drive [it.]
pevný disk - harddisk
osobního počítače
pevný, stálý - steady [eko.]
{stedi:}
pevných zásad - true-blue
skálopevný - rock-solid
týkající se pevných látek - solid-state
zpěvný - canorous adj:
zpěvný - fluting
zpěvný pták - song-bird
zpěvný pták - songbird

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

 

Přeložit pevný do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "pevný" v českém výkladovém slovníku

 


Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž