Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (česko-anglický slovník)

 

Pro český výraz stálý bylo nalezeno překladů: 53 (přesná shoda: 11, obsahující výraz: 42).

 

český výraz CZ   EN anglický překlad
stálý - constant
{ka:nstHnt}
stálý - fixed adj:
{fIkst}
stálý - invariable adj:
stálý - perennial adj:
{pReni:Hl}
stálý - permanent adj:
{pRmHnHnt}
stálý - regular
{regjHlR}
stálý - settled adj:
{setHld}
stálý - stable adj:
{stJbHl}
stálý - staid adj:
{stJd}
stálý - steadfast adj:
{stedfEst}
stálý - steady
{stedi:}
duševně zaostalý - retard
{rIta:rd}
krystaly - crystals n: pl.
{krIstHlz}
nestálý - astatic adj:
nestálý - evanescent
{evHnehsHnt}
nestálý - flighty adj:
{flTti:}
nestálý - floating adj:
{flCtIN}
nestálý - fluky adj:
nestálý - fragile adj:
{frEZHl}
nestálý - impermanent
nestálý - inconsistent adj:
{InkHnsIstHnt}
nestálý - inconstant adj:
nestálý - instable adj:
nestálý - mercurial adj:
{mRkjUri:Hl}
nestálý - mutable adj:
nestálý - nonpersistent
nestálý - rambling adj:
{rEmblIN}
nestálý - unsteady adj:
{Hnstedi:}
nestálý - variable
{veri:HbHl}
nestálý - volatile adj:
{va:lHtHl}
nestálý (skokový) stav - jump state [eko.]
nestálý, nestabilní - unstable [eko.]
{HnstJbHl}
nestálý, neusazený - unsettled [eko.]
{HnsetHld}
neustálý - ceaseless adj:
{si:slIs}
neustálý - continuous adj:
{kHntInju:Hs}
neustálý - day-and-night adj:
neustálý - eternal adj:
{ItRnHl}
neustálý - everlasting adj:
{evRlEstIN}
neustálý - incessant
{InsesHnt}
neustálý - permanent adj:
{pRmHnHnt}
neustálý - unremitting adj:
{AnrImItIN}
pevný, stálý - steady [eko.]
{stedi:}
pozůstalý - residual [eko.]
{rIzIZu:Hl}
pozůstalý - survivor adj:
{sRvTvR}
rekrystalyzovat - recrystallize v:
stálý dohled - Surveillance
{sRvJlHns}
stálý dozor - Surveillance
{sRvJlHns}
stálý kapitál - fixed capital
zaostalý - backward
{bEkwRd}
zaostalý - backwoods adj:
{bEkwUdz}
zaostalý - behind the times [id.]
be behind the times - zaspat dobu
zaostalý - retarded adj:
{rIta:rdId}
zaostalý - underdeveloped adj:
{AndRdIvelHpt}

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

 

Přeložit stálý do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "stálý" v českém výkladovém slovníku

 


Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž