Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (anglicko-český slovník)

 

Pro anglický výraz fixed bylo nalezeno překladů: 34 (přesná shoda: 11, obsahující výraz: 23).

 

anglický výraz EN   CZ český překlad
adj: fixed
{fIkst}
- fixovaný
adj: fixed
{fIkst}
- neměnný
adj: fixed
{fIkst}
- nepohyblivý
fixed
{fIkst}
- stabilní
adj: fixed
{fIkst}
- připevněný
adj: fixed
{fIkst}
- stálý
adj: fixed
{fIkst}
- upevněný
fixed
{fIkst}
- upevnil
adj: fixed
{fIkst}
- ustálený
adj: fixed
{fIkst}
- nehybný
fixed
{fIkst}
- pevný
[eko.] costs, fixed - náklady, fixní
fixed assets - základní jmění
fixed assets - fixní majetek
fixed assets - fixní aktiva
fixed capital - stálý kapitál
fixed capital - investiční kapitál
fixed capital - fixní kapitál
fixed capital - fixní aktiva
[eko.] fixed charge - fixní poplatek
fixed cost - stálé náklady
fixed exchange rate - pevný (fixní) měnový kurz
[eko.] fixed expenses - fixní náklady
[eko.] fixed income - fixní příjem
fixed interest rate - fixní úroková sazba
[eko.] fixed rate - fixní taxa
[eko.] fixed rate - fixní sazba
[eko.] fixed rate loan - půjčka s pevnou sazbou
[eko.] fixed scale of charges - fixní rozsah poplatků
[eko.] fixed spot height - ham
adv: fixedly - upřeně
n: fixedness - strnulost
prefixed - s předponou
adj: well-fixed - zámožný

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

Přeložit fixed do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "fixed" v českém výkladovém slovníku

 


 

Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž