Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (česko-anglický slovník)

 

Pro český výraz opravit bylo nalezeno překladů: 36 (přesná shoda: 12, obsahující výraz: 24).

 

český výraz CZ   EN anglický překlad
opravit - amend v:
{Hmend}
opravit - correct
{kRekt}
opravit - emend v:
opravit - fix
{fIks}
opravit - make good v:
opravit - mend
{mend}
opravit - recondition v:
opravit - rectify v:
{rektHfT}
opravit - repair
{rIper}
opravit - revise v:
{rIvTz}
opravit - touch up v:
opravit - update v:
{HpdJt}
dopravit - bear v:
{ber}
dopravit - carry v:
{kEri:}
dopravit - convey v:
{kHnvJ}
dopravit - fetch v:
{feS}
dopravit - transport v:
{trEnspOrt}
dopravitelnost - transportability n:
napravit, opravit, spravit - rectify [eko.]
{rektHfT}
neopravitelný - beyond repair adj:
neopravitelný - too far gone adj:
neopravitelný - unrepairable adj:
opravitelný - amendable
{HmendHbHl}
opravitelný - correctable adj:
opravitelný - corrigible adj:
opravitelný - fixable adj:
{fIksHbHl}
opravitelný - rectifiable adj:
opravitelný - repairable adj:
{rIperHbHl}
opravitelný - reparable adj:
opravitelný - serviceable adj:
{sRvHsHbHl}
poopravit - execute
{eksHkju:t}
poopravit - touch up v:
poopravitelný - revisable adj:
popravit - electrocute v:
{IlektrHkju:t}
popravit - execute
{eksHkju:t}
popravit elektřinou - electrocute
{IlektrHkju:t}

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

 

Přeložit opravit do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "opravit" v českém výkladovém slovníku

 


Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž