Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (česko-anglický slovník)

 

Pro český výraz ham bylo nalezeno překladů: 87 (přesná shoda: 1, obsahující výraz: 86).

 

český výraz CZ   EN anglický překlad
ham - fixed spot height [eko.]
Abraham - Abraham n: [jmén.]
příjmení {JbrHhEm}
Alhambra - Alhambra n: [jmén.]
příjmení {ElhEmbrH}
Bahamy - Bahamas n: [jmén.]
{bHha:mHz}
Beecham - Beecham n: [jmén.]
příjmení {bi:SHm}
Bellingham - Bellingham n: [jmén.]
příjmení {belINhEm}
Bentham - Bentham n: [jmén.]
příjmení
Big F---ing Hammer - BFH [zkr.]
Bingham - Bingham n: [jmén.]
příjmení, okres v USA {bINHm}
Birmingham - Birmingham n: [jmén.]
příjmení, město - Spojené státy americké, město - Velká Británie {bRmINhEm}
Bonham - Bonham n: [jmén.]
příjmení {ba:nhHm}
Brigham - Brigham n: [jmén.]
příjmení {brIgHm}
Burnham - Burnham n: [jmén.]
příjmení {bRnHm}
Cunningham - Cunningham n: [jmén.]
příjmení {kAnINhEm}
čtvrtlibrák (hamburger, bez sýra) - quarter ham n:
čtvrtlibrák se sýrem (druh hamburgeru) - quarter pounder with cheese n:
Dunham - Dunham n: [jmén.]
příjmení {dAnHm}
Durham - Durham n: [jmén.]
příjmení, město - Spojené státy americké, okres v USA {dRHm}
Fordham - Fordham n: [jmén.]
příjmení {fOrdHm}
gingham - gingham n:
Gorham - Gorham n: [jmén.]
příjmení {gOrHm}
Gotham - Gotham n: [jmén.]
příjmení {ga:QHm}
grahamův chléb - graham
{grJHm}
Gresham - Gresham n: [jmén.]
příjmení {greLHm}
hambalek - collar beam [stav.]
hambatý - naughty adj:
{nOti:}
Hamburg - Hamburg n: [jmén.]
příjmení {hEmbRg}
hamburger - burger n:
{bRgR}
hamburger - hamburger
{hEmbRgR}
hamburgery - burgers n: pl.
{bRgRz}
hamburgery - hamburgers n: pl.
{hEmbRgRz}
Hamilton - Hamilton n: [jmén.]
příjmení, město - Bermudy, město - Kanada, město - Nový Zéland, okres v USA {hEmHltHn}
Hamita - Hamite
hamižnost - cupidity n:
hamižnost - greediness n:
Hamlin - Hamlin n: [jmén.]
příjmení, okres v USA {hEmlIn}
hammersmith - hammersmith :jmen.
ctvrt v londyne {hEmRsmIQ}
Hammerstein - Hammerstein n: [jmén.]
příjmení {hEmRsti:n}
Hammett - Hammett n: [jmén.]
příjmení {hEmIt}
Hammond - Hammond n: [jmén.]
příjmení {hEmHnd}
Hammondovy varhany - Hammond organ n:
varhany Hammond B2, jeden z prvních elektronických hudebních nástrojů. Viz také {en Red Dwarf}
Hampshire - Hampshire n: [jmén.]
příjmení, okres v USA {hEmpLR}
Hampton - Hampton n: [jmén.]
příjmení, město - Spojené státy americké, okres v USA {hEmptHn}
hl.m. - Bahamy - Nassau n: [jmén.]
{nEsO}
hl.m. - New Hampshire v USA - Concord n: [jmén.]
{ka:nkOrd}
chám - sperm n:
{spRm}
chameleon - chameleon n:
{SHmeli:Hn}
chameofyt - chamaeophyte [eko.]
Champlain - Champlain n: [jmén.]
příjmení {LEmplJn}
chamtivě - greedily adv:
{gri:dHli:}
chamtivé braní - hogging n:
chamtivec - grasper n:
chamtivec - hoarder n:
chamtivost - avidity n:
chamtivost - cupidity n:
chamtivost - greed n:
{gri:d}
chamtivý - covetous adj:
chamtivý - greedy adj:
{gri:di:}
chamtivý - rapacious adj:
{rHpELIs}
Chatham - Chatham n: [jmén.]
příjmení, okres v USA {SEtHm}
Chrysothamnus nauseosus - rabbit brush n: [bot.]
křovina
Chrysothamnus nauseosus - rabbit bush n: [bot.]
křovina
Markham - Markham n: [jmén.]
příjmení {ma:rkHm}
město - Bahamy - Freeport n: [jmén.]
{fri:pOrt}
Mohamad - Jorge Brodie
Avery {hOrhJ}
Mohamed - Muhammad n: [jmén.]
{mUha:mHd}
mohamedán - Mohammedan n:
mohamedán - Moslem n:
{ma:zlHm}
mohamedanský - Mohammedan adj:
Mohammed - Mohammed n: [jmén.]
příjmení, mužské křestní jméno {mChEmId}
Needham - Needham n: [jmén.]
příjmení {ni:dHm}
nechám - i will let
nohama vzhůru - upside down
Nottingham - Nottingham n: [jmén.]
příjmení, město - Velká Británie {na:tINhEm}
obyvatel nového Hampshiru - New Hampshireman
Pelham - Pelham n: [jmén.]
příjmení {pelHm}
pod nohama - underfoot n:
{AndRfUt}
s nahýma nohama - barelegged n:
s nohama do X - knock-kneed
se zkříženýma nohama - cross-legged n:
stánek s knihami - bookstall
Thames - Thames n: [jmén.]
příjmení {temz}
vzhůru nohama - at sixes and sevens
vzhůru nohama - head over heels
vzhůru nohama - upside down n:
vzhůru nohama - upside-down n:
Wolverhampton - Wolverhampton n: [jmén.] [zem.]
město - Velká Británie

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

 

Přeložit ham do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "ham" v českém výkladovém slovníku

 


Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž