Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (česko-anglický slovník)

 

Pro český výraz kříž bylo nalezeno překladů: 103 (přesná shoda: 3, obsahující výraz: 100).

 

český výraz CZ   EN anglický překlad
kříž - cross n:
{krOs}
kříž - crucifix
{kru:sHfIks}
kříž - rood
{ru:d}
B s křížkem - B sharp n: [hud.]
bitevní křižník - battle cruiser
bolest v kříži - lumbago
{lHmbJgC}
být oplodněn křížem - cross-fertilize
červený kříž - RC n: [zkr.]
Red Cross
Červený kříž - Red Cross
dvojitý křížek - diesis
hákový kříž - swastika n:
hydrologický kříž - hydrological cross [eko.]
chodit křížem krážem - prowl
{prVl}
chráněný křižník - protected cruiser
křižáci - crusaders n: pl.
{kru:sJdRz}
křížák - crosshead n:
křižák - crusader n:
{kru:sJdR}
kříže - clubs
v kartách {klAbz}
křížek - cross n:
{krOs}
křížem - across
{HkrOs}
křížem - cross
{krOs}
křížem - crosswise n:
{krOswTz}
kříženec - bastard n:
{bEstRd}
kříženec - crossbreed n:
kříženec - half-bred n:
kříženec - half-breed n:
kříženec - hybrid n:
{hTbrHd}
kříženec - mongrel n:
kříženec tygra a lvice - tigon
{tIgHn}
křížení - cross fertilize n:
křížení - crossbreeding n:
křížení - crossings n: pl.
{krOsINz}
křížení - hybridisation n:
křížení - hybridization n:
{hTbrHdHzJLHn}
křížený - cross-bred adj:
křížený - crossbred adj:
křížit - cross v:
{krOs}
křížit - decussate v:
křížit - hybridize v:
{hTbrHdTz}
křížit - interbreed v:
křižmo - chrism n:
křižník - cruiser n:
{kru:zR}
křížová výprava - crusade
{kru:sJd}
křížová drenáž - cross drainage [eko.]
křížová hlava - crosshead
křížová kost - sacrum n:
křížová kytka - finial
křížová palba - crossfire n:
{krOsfTr}
křížová výprava - crusade
{kru:sJd}
křižoval - cruised v:
{kru:zd}
křižování - cruise
{kru:z}
křižování - cruising n:
{kru:zIN}
křižovat - crisscross v:
{krIskrOs}
křižovat - cruise v:
{kru:z}
křižovat - intersect v:
{IntRsekt}
křižovatka - crossroad n:
křižovatka - crossroads
{krOsrCdz}
křižovatka - crossway n:
křižovatka - intersection n:
{IntRsekLHn}
křižovatka - junction
{ZANkLHn}
křižovatka - road junction
křižovatka tvaru T - T-junction n:
křižovatky - intersections n: pl.
{IntRsekLHnz}
křížové oplodnění - cross-fertilization n:
křížově vyslýchán - cross-examined
křížovitý - cruciform adj:
křížovka - crossword n:
{krOswRd}
křížovka - crossword puzzle n:
křížovka - crosswords n:
{krOswRdz}
křížovkář - puzzler n:
{pAzlR}
křížový - cross adj:
{krOs}
křížový - cruciate adj:
křížový příčný nosník - x-cross member n: [aut.] 6 6
křížový rám - x-frame n: [aut.] 6 6
křížový steh - cross-stitch
křížový výslech - grilling
{grIlIN}
nápis na Ježíšově kříži - INRI
Iesus Nazaretus Rex Iudaeae, Ježíš z Nazaretu, král Judeje
nesoucí kříž - cruciferous
nitkový kříž - x-hair n: [voj.] 6 6
obrněný křižník - belted cruiser
opětovně zkřížit - recross
oplodnit křížem - cross-fertilize
opylení křížem - cross-pollination
opylovat křížem - cross-pollinate
pahorek na kterém byl ukřižován Ježíš Kristus - Calvary
{kElvRi:}
Pancéřový křižník - ermored cruiser [voj.]
podniknout křížovou výpravu - crusade v:
{kru:sJd}
podrobit křížovému výslechu - cross-examine
pokřižovat - cross v:
{krOs}
pokřižovat se - cross oneself
překřížení - chiasma n:
překřížení - cross n:
{krOs}
překřížení - crossover
{krOsCvR}
překřížit - cross v:
{krOs}
příbuzenské křížení - inbreeding n:
se zkříženýma nohama - cross-legged n:
Severní kříž - Northern Cross n: [astr.]
(část souhvězdí labutě)
schopný ukřižování - crucifiable n:
ukřižování - crucifixion n:
{kru:sIfIkLHn}
ukřižovaný - crucified adj:
{kru:sHfTd}
ukřižovat - crucify v:
{kru:sHfT}
zkřížené hnáty - crossbones
{krOsbCnz}
zkřížené hnáty - skull and crossbones

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

 

Přeložit kříž do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "kříž" v českém výkladovém slovníku

 


Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž