Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (česko-anglický slovník)

 

Pro český výraz stanovení bylo nalezeno překladů: 25 (přesná shoda: 6, obsahující výraz: 19).

 

český výraz CZ   EN anglický překlad
stanovení - assesment n:
poplatku, rizika
stanovení - assignment n:
{HsTnmHnt}
stanovení - determination n:
{dItRmHnJLHn}
stanovení - fixing n:
{fIksIN}
stanovení - set
{set}
stanovení - setting n:
{setIN}
odhad, stanovení - assessment [eko.]
{HsesmHnt}
optimalizační postup pro stanovení efektivnosti nákladů - cost effectiveness analysis, optimisation procedure [eko.]
přesné stanovení - specification
{spesIfIkJLHn}
stanovení cen veřejných výrob podle průměrných nákladů - average cost pricing of utilites. [eko.]
stanovení bioaktivity - bioassay [eko.]
Určení biologické aktivity resp. koncentrace testované látky sledováním jejích účinků na laboratorních zvířatech nebo isolovaných orgánech a porovnáním se stavem v nepřítomnosti látky.
stanovení cen - price fixing
stanovení cen - pricing
{prTsIN}
stanovení cen špičkové energie - peak-load pricing [eko.]
stanovení ceny dopravní zácpy - congestion pricing [eko.]
stanovení původu - origination
{RIZHnJLHn}
týkající se ustanovení - designational n:
ustanovení - appointment n:
{HpYntmHnt}
ustanovení - assignment n:
{HsTnmHnt}
ustanovení - designation n:
{dezHgnJLHn}
ustanovení - enactment
{enEktmHnt}
ustanovení - establishing n:
{IstEblILIN}
ustanovení - provision n:
{prHvIGHn}
ustanovení - statute n:
{stESu:t}
zákonná ustanovení - legalities n:
{li:gElIti:z}

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

 

Přeložit stanovení do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "stanovení" v českém výkladovém slovníku

 


Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž