Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (česko-anglický slovník)

 

Pro český výraz stanovit bylo nalezeno překladů: 39 (přesná shoda: 18, obsahující výraz: 21).

 

český výraz CZ   EN anglický překlad
stanovit - appoint v:
{HpYnt}
stanovit - arrange
{RJnZ}
stanovit - assess v:
{Hses}
stanovit - assess a tax
stanovit - assign v:
{HsTn}
stanovit - designate v:
{dezHgnJt}
stanovit - determine v:
{dHtRmHn}
stanovit - fix v:
{fIks}
stanovit - lay down v:
stanovit - make out v: [frsl.]
stanovit - name v:
{nJm}
stanovit - prescribe
{prHskrTb}
stanovit - provide v:
{prHvTd}
stanovit - qualify v:
{kwa:lHfT}
stanovit - set
{set}
stanovit - set down v:
stanovit - specify
{spesHfT}
stanovit - state v:
{stJt}
stanovit cenu - fix the price
stanovit cenu - set the price
stanovit meze - draw a line
stanovit si cíl - establish an objective
stanovit úkoly - to set targets [eko.]
ustanovit - appoint v:
{HpYnt}
ustanovit - assign v:
{HsTn}
ustanovit - constitute v:
{ka:nstHtu:t}
ustanovit - designate v:
{dezHgnJt}
ustanovit - determine
{dHtRmHn}
ustanovit - enact v:
{InEkt}
ustanovit - establish
{IstEblIL}
ustanovit - fix v:
{fIks}
ustanovit - institute
{InstHtu:t}
ustanovit - name v:
{nJm}
ustanovit - nominate v:
{na:mHnHt}
ustanovit - ordain v:
{OrdJn}
ustanovit - place v:
{plJs}
ustanovit - set
{set}
ustanovit - state v:
{stJt}
založit, ustanovit - establish [eko.]
{IstEblIL}

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

 

Přeložit stanovit do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "stanovit" v českém výkladovém slovníku

 


Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž