Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Slovenský slovník (česko-slovenský slovník / čeština - slovenština [slovenčina])

 

Pro český výraz znečištění bylo nalezeno překladů: 64 (přesná shoda: 2, obsahující výraz: 62).

 

český výraz CZ   Sk slovenský překlad
Znečištění - Znečistenie životného prostredia
znečištění - znečistenie
bakteriologické znečištění - bakteriologické znečistenie
biologické znečištění - biologické znečistenie
biologický účinek znečištění - biologický vplyv znečistenia
fotochemické znečištění - fotochemické znečistenie
fyzikální znečištění - fyzikálne znečistenie
hlukové znečištění - hlukové zaťaženie
chemické znečištění - chemická kontaminácia
chemické znečištění - chemické znečistenie
choroba v důsledku znečištění životního prostředí - ochorenie vzťahujúce sa na životné prostredie
indikátor znečištění - indikátor znečistenia
investice ke snižování znečištění - investícia do zariadenia na znižovanie znečisťovania
měření znečištění - meranie znečistenia
měření znečištění fyzikální - fyzikálne meranie znečistenia
měření znečištění chemické - meranie chemického znečistenia
monitorování znečištění - monitoring znečistenia
náklady na odstranění znečištění - náklady vzniknuté za znečisťovanie
norma znečištění přípustného - norma prípustného znečistenia
omezování znečištění - redukcia znečistenia
opatření ke snižování znečištění - opatrenie na znižovanie znečisťovania
organické znečištění - organické znečistenie
pojištění proti riziku znečištění - environmentálne poistenie
prevence znečištění - ochrana pred znečistením
průmyslové znečištění - priemyselné znečistenie
registr znečištění emisemi - kataster emisií
riziko znečištění - riziko spôsobené znečistením
rozsah znečištění - rozsah znečistenia
řízení znečištění integrované - integrované riadenie znečisťovania
snížení znečištění ropného - zmiernenie znečistenia ropnými produktmi
snižování znečištění - znižovanie znečisťovania
stimul ke snížení znečištění - podnet proti znečisťovaniu
technologie ke snižování znečištění - technológia na znižovanie znečisťovania
typ znečištění - typ znečistenia
území znečištění potenciálního - oblasť potenciálneho znečistenia
vliv znečištění - vplyv znečistenia (na prostredie)
zařízení na snižování znečištění - zariadenie na kontrolu znečistenia
zařízení na snižování znečištění - zariadenie na redukciu znečisťovania
zdroj znečištění bodový - bodový zdroj
zdroj znečištění rozptýlený - plošný zdroj
zdroj znečištění rozptýlený - zdroj difúzneho znečistenia
zemědělské znečištění - poľnohospodárske znečistenie
znečištění atmosféry - znečistenie atmosféry
znečištění jezera - znečisťovanie jazera
znečištění kombinované - znečistenie viacerými látkami
znečištění látkami minerálními - znečistenie minerálnymi látkami
znečištění látkami pachovými - znečistenie vonnými látkami
znečištění moře z pevniny - znečistenie mora z pevniny
znečištění mořské - znečistenie mora
znečištění náhodné - náhodné znečistenie
znečištění ovzduší - znečisťovanie ovzdušia
znečištění ovzduší vnitřního - znečistenie vnútorných priestorov
znečištění pobřeží - pobrežné znečistenie
znečištění pozemku - znečisťovanie krajiny
znečištění prostředí životního - znečisťovanie životného prostredia
znečištění radioaktivní - rádioaktívna kontaminácia
znečištění ropné - znečistenie ropnými produktmi
znečištění rozptýlené - difúzne znečistenie
znečištění v ústí řeky - znečistenie estuárií
znečištění vody podzemní - znečistenie podzemných vôd
znečištění vody sladké - znečistenie sladkých vôd
znečištění z domácností - znečistenie v domoch
znečišťení zapříčiněné motorovými vozidly - znečistenie motorovými vozidlami
zodpovědnost za znečištění - zodpovednosť za znečistenie

 

Pozn. některá odborná slova v tomto slovníku začínají velkým písmenem, píší se však malými.

 

Přeložit znečištění do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny DEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
AFangličtiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "znečištění" v českém výkladovém slovníku

 


Reklama