Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Maďarský slovník (česko-maďarský slovník)

 

Pro český výraz znečištění bylo nalezeno překladů: 63 (přesná shoda: 2, obsahující výraz: 61).

 

český výraz CZ   Hu maďarský překlad
Znečištění - Környezetszennyezés
znečištění - szennyezés
bakteriologické znečištění - bakteriológiai szennyezés
biologické znečištění - biológiai szennyezés
biologický účinek znečištění - szennyezés biológiai hatása
fotochemické znečištění - fotokémiai szennyezés
fyzikální znečištění - fizikai szennyezés
hlukové znečištění - zajterhelés
chemické znečištění - kémiai szennyezés
chemické znečištění - vegyi szennyezés
choroba v důsledku znečištění životního prostředí - környezettel kapcsolatos betegség
indikátor znečištění - szennyezési indikátor
investice ke snižování znečištění - szennyezésellenőrzési beruházás
měření znečištění - szennyezésmérés
měření znečištění fyzikální - szennyezés fizikai mérése
měření znečištění chemické - szennyezés kémiai mérése
monitorování znečištění - szennyezés monitoring
náklady na odstranění znečištění - szennyezés költsége
norma znečištění přípustného - szennyezési norma
omezování znečištění - szennyezés elhárítás
opatření ke snižování znečištění - szennyezésellenőrzési intézkedés
organické znečištění - szerves szennyezés
pojištění proti riziku znečištění - szennyezésbiztosítás
prevence znečištění - szennyezés megelőzése/akadályozása
průmyslové znečištění - ipari szennyezés
registr znečištění emisemi - emisszió nyilvántartás
riziko znečištění - szennyezési kockázat
rozsah znečištění - szennyezési terhelés
řízení znečištění integrované - integrált szennyezésellenőrzés
snížení znečištění ropného - olajszennyezés elhárítása
snižování znečištění - szennyezés elleni védelem
stimul ke snížení znečištění - szennyezés elleni ösztönző
technologie ke snižování znečištění - szennyezésellenőrzési technológia
typ znečištění - szennyezés fajtája
území znečištění potenciálního - valószínűsíthetően szennyezett terület száraz területi ökoszi
vliv znečištění - szennyezés hatása
zařízení na snižování znečištění - szennyezéselhárító berendezés
zařízení na snižování znečištění - szennyezésszabályozó berendezés
zdroj znečištění bodový - pontforrás
zdroj znečištění rozptýlený - diffúz forrás
zdroj znečištění rozptýlený - sík forrás
zemědělské znečištění - mezőgazdasági szennyezés
znečištění atmosféry - légköri szennyezés
znečištění jezera - tószennyezés
znečištění kombinované - összetett szennyezés
znečištění látkami minerálními - ásványi szennyezés
znečištění látkami pachovými - szagszennyezés
znečištění moře z pevniny - földeredetű tengeri szennyezés
znečištění mořské - tengeri szennyezés
znečištění náhodné - véletlen szennyezés
znečištění ovzduší - légszennyezés
znečištění ovzduší vnitřního - beltéri légszennyezés
znečištění pozemku - talajszennyezés
znečištění prostředí životního - környezetszennyezés
znečištění radioaktivní - radioaktív szennyezés
znečištění ropné - olajszennyezés
znečištění rozptýlené - diffúz szennyezés
znečištění v ústí řeky - folyótorkolati szennyezés
znečištění vody podzemní - talajvíz szennyezés
znečištění vody sladké - édesvízi szennyezés
znečištění z domácností - hazai szennyezés
znečišťení zapříčiněné motorovými vozidly - gépjármű-szennyezés
zodpovědnost za znečištění - szennyezésért való felelősség

 

Pozn. některá odborná slova v tomto slovníku začínají velkým písmenem, píší se však malými.

 

Přeložit znečištění do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny AFangličtiny DEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "znečištění" v českém výkladovém slovníku

 


Reklama