Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Bulharský slovník (česko-bulharský slovník)

 

Pro český výraz znečištění bylo nalezeno překladů: 62 (přesná shoda: 1, obsahující výraz: 61).

 

český výraz CZ   BG bulharský překlad
znečištění - замърсяване
bakteriologické znečištění - бактериологично замърсяване
biologické znečištění - биологично замърсяване
biologický účinek znečištění - биологичен ефект от замърсяването
fotochemické znečištění - фотохимично замърсяване
fyzikální znečištění - физическо замърсяване
hlukové znečištění - шумово замърсяване
chemické znečištění - химическо замърсяване
choroba v důsledku znečištění životního prostředí - болест свързана с околната среда
indikátor znečištění - индикатор на замърсяване
investice ke snižování znečištění - инвестиции в контрола на замърсяването
měření znečištění - измерване на замърсяването
měření znečištění fyzikální - физическо измерване на замърсяването
měření znečištění chemické - химическо измерване на замърсяването
monitorování znečištění - мониторинг на замърсяването
náklady na odstranění znečištění - цена на замърсяването
norma znečištění přípustného - норма на зъмърсяване
omezování znečištění - намаляване на замърсяването
opatření ke snižování znečištění - мерки по контрола на замърсямването
organické znečištění - органично замърсяване
pojištění proti riziku znečištění - осигуровка срещу замърсяване
prevence znečištění - предпазване от замърсяване
průmyslové znečištění - промишлено замърсяване
registr znečištění emisemi - емисионен регистър
riziko znečištění - риск от замърсяване
rozsah znečištění - натоварване от замърсяване
řízení znečištění integrované - интегриран контрол над замърсяването
snížení znečištění ropného - намаляване на замърсяването с петрол
snižování znečištění - контрол на замърсяването
stimul ke snížení znečištění - механизми срещу замърсяването
technologie ke snižování znečištění - технология за контрол на замърсяването
typ znečištění - вид на замърсяването
území znečištění potenciálního - район с потенциално замърсяване
vliv znečištění - въздействие на замърсяването
zařízení na snižování znečištění - оборудване за контрол на замърсяването
zařízení na snižování znečištění - оборудване за намаляване на замърсяването
zdroj znečištění bodový - точков източник
zdroj znečištění rozptýlený - дифузен източник
zdroj znečištění rozptýlený - неясен източник
zemědělské znečištění - земеделско замърсяване
znečištění atmosféry - атмосферно замърсяване
znečištění jezera - замърсяване на езерата
znečištění kombinované - комбинирано (композитно) замърсяване
znečištění látkami minerálními - минерално замърсяване
znečištění látkami pachovými - олфакторно замърсяване
znečištění moře z pevniny - морско замърсяване идващо от земята
znečištění mořské - морско замърсяване
znečištění náhodné - случайно замърсяване
znečištění ovzduší - замърсяване на въздуха
znečištění ovzduší vnitřního - замърсяване на въздуха в закрити помещения
znečištění pobřeží - замърсяване на крайбрежията
znečištění pozemku - замърсяване на земята
znečištění prostředí životního - замърсяване на околната среда
znečištění radioaktivní - радиоактивно замърсяване
znečištění ropné - замърсяване с петрол
znečištění rozptýlené - дифузно замърсяване
znečištění v ústí řeky - замърсяване на устието
znečištění vody podzemní - замърсяване на подпочвените води
znečištění vody sladké - замърсяване на пресни (сладки) води
znečištění z domácností - битово замърсяване
znečišťení zapříčiněné motorovými vozidly - замърсяване от моторни превозни средства
zodpovědnost za znečištění - отговорност за замърсяване

 

Pozn. některá odborná slova v tomto slovníku začínají velkým písmenem, píší se však malými.

 

Přeložit znečištění do AFafrikánštiny ARarabštiny AFangličtiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny DEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "znečištění" v českém výkladovém slovníku

 


Reklama