Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Polský slovník (česko-polský slovník)

 

Pro český výraz znečištění bylo nalezeno překladů: 64 (přesná shoda: 2, obsahující výraz: 62).

 

český výraz CZ   Pl polský překlad
Znečištění - Zanieczyszczenie środowiska
znečištění - zanieczyszczenie
bakteriologické znečištění - skażenie bakteriologiczne
biologické znečištění - zanieczyszczenie pochodzenia biologicznego
biologický účinek znečištění - biologiczne skutki zanieczyszczenia
fotochemické znečištění - zanieczyszczenia fotochemiczne
fyzikální znečištění - zanieczyszczenie fizyczne
hlukové znečištění - zagrożenie hałasem
chemické znečištění - skażenie chemiczne
chemické znečištění - zanieczyszczenie chemiczne
choroba v důsledku znečištění životního prostředí - choroba związana ze stanem środowiska
indikátor znečištění - organizm wskaźnikowy
investice ke snižování znečištění - inwestycje ochrony środowiska
měření znečištění - pomiar zanieczyszczeń
měření znečištění fyzikální - fizyczny pomiar zanieczyszczeń
měření znečištění chemické - chemiczny pomiar zanieczyszczeń
monitorování znečištění - monitoring zanieczyszczeń
náklady na odstranění znečištění - koszty zanieczyszczenia
norma znečištění přípustného - norma zanieczyszczeń
omezování znečištění - redukcja zanieczyszczeń
opatření ke snižování znečištění - ograniczanie zanieczyszczeń
organické znečištění - zanieczyszczenia organiczne
pojištění proti riziku znečištění - ubezpieczenie od zanieczyszczeń
prevence znečištění - zapobieganie zanieczyszczeniom
průmyslové znečištění - zanieczyszczenie pochodzenia przemysłowego
registr znečištění emisemi - rejestr emisji
riziko znečištění - ryzyko zanieczyszczenia
rozsah znečištění - ładunek zanieczyszczeń
řízení znečištění integrované - kompleksowy monitoring zanieczyszczeń
snížení znečištění ropného - usuwanie rozlewów ropy naftowej
snižování znečištění - kontrola zanieczyszczeń
stimul ke snížení znečištění - bodziec przeciwdziałający zanieczyszczaniu
technologie ke snižování znečištění - technologia redukcji zanieczyszczeń
typ znečištění - rodzaj zanieczyszczeń
území znečištění potenciálního - obszar potencjalnego rozprzestrzenienia zanieczyszczeń
vliv znečištění - efekt oddziaływania zanieczyszczeń
zařízení na snižování znečištění - sprzęt i urządzenia do kontroli zanieczyszczeń
zařízení na snižování znečištění - sprzęt i urządzenia do redukcji zanieczyszczeń
zdroj znečištění bodový - punktowe źródło zanieczyszczeń
zdroj znečištění rozptýlený - powierzchniowe źródło zanieczyszczeń
zdroj znečištění rozptýlený - zródło powierzchniowe
zemědělské znečištění - zanieczyszczenie powodowane przez rolnictwo
znečištění atmosféry - zanieczyszczenie atmosfery
znečištění jezera - zanieczyszczenie jezior
znečištění kombinované - zanieczyszczenia złożone
znečištění látkami minerálními - zanieczyszczenia nieorganiczne
znečištění látkami pachovými - zanieczyszczenie lotne
znečištění moře z pevniny - zanieczyszczenie morza ze źródeł lądowych
znečištění mořské - zanieczyszczenie mórz
znečištění náhodné - nadzwyczajne zagrożenie środowiska
znečištění ovzduší - zanieczyszczenie powietrza
znečištění ovzduší vnitřního - zanieczyszczenie powietrza w pomieszczeniach zamkniętych
znečištění pobřeží - zanieczyszczenie obszaru nadmorskiego
znečištění pozemku - zanieczyszczenie gruntu
znečištění prostředí životního - zanieczyszczenie środowiska
znečištění radioaktivní - skażenie radioaktywne
znečištění ropné - zanieczyszczenia ropą naftową
znečištění rozptýlené - emisja niezorganizowana
znečištění v ústí řeky - zanieczyszczenie w ujściach rzek
znečištění vody podzemní - zanieczyszczenie wód gruntowych
znečištění vody sladké - zanieczyszczenie wód słodkich
znečištění z domácností - zanieczyszczenia krajowe
znečišťení zapříčiněné motorovými vozidly - zanieczyszczenia komunikacyjne
zodpovědnost za znečištění - odpowiedzialność za zanieczyszczenie

 

Pozn. některá odborná slova v tomto slovníku začínají velkým písmenem, píší se však malými.

 

Přeložit znečištění do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny DEněmčiny AFangličtiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "znečištění" v českém výkladovém slovníku

 


Reklama