Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Italský slovník (česko-italský slovník)

 

Pro český výraz znečištění bylo nalezeno překladů: 63 (přesná shoda: 1, obsahující výraz: 62).

 

český výraz CZ   IT italský překlad
znečištění - inquinamento
bakteriologické znečištění - inquinamento batteriologico
biologické znečištění - inquinamento biologico
biologický účinek znečištění - effetto biologico dell'inquinamento
fotochemické znečištění - inquinamento fotochimico
fyzikální znečištění - inquinamento fisico
hlukové znečištění - inquinamento acustico
chemické znečištění - contaminazione chimica
chemické znečištění - inquinamento chimico
choroba v důsledku znečištění životního prostředí - malattia legata all'ambiente
indikátor znečištění - indicatore d'inquinamento
investice ke snižování znečištění - investimento antinquinamento
měření znečištění - misura dell'inquinamento
měření znečištění fyzikální - misura fisica dell'inquinamento
měření znečištění chemické - misura chimica dell'inquinamento
monitorování znečištění - monitoraggio dell'inquinamento
náklady na odstranění znečištění - costi dell'inquinamento
norma znečištění přípustného - norme sull'inquinamento
omezování znečištění - abbattimento dell'inquinamento
opatření ke snižování znečištění - lotta contro l'inquinamento
organické znečištění - inquinamento organico
pojištění proti riziku znečištění - assicurazione inquinamento
prevence znečištění - prevenzione dell'inquinamento
průmyslové znečištění - inquinamento industriale
registr znečištění emisemi - registro delle emissioni
riziko znečištění - rischio di inquinamento
rozsah znečištění - carico di inquinamento
řízení znečištění integrované - controllo integrato dell'inquinamento
snížení znečištění ropného - abbattimento dell'inquinamento da petrolio
snižování znečištění - controllo dell'inquinamento
stimul ke snížení znečištění - incentivo antiinquinamento
technologie ke snižování znečištění - tecnologia per la gestione dell'inquinamento
typ znečištění - tipo di inquinamento
území znečištění potenciálního - area di potenziale inquinamento
vliv znečištění - effetto dell'inquinamento
zařízení na snižování znečištění - apparecchiatura per il disinquinamento
zařízení na snižování znečištění - dispositivo per il controllo dell'inquinamento
zdroj znečištění bodový - sorgente puntiforme
zdroj znečištění rozptýlený - sorgente diffusa
zdroj znečištění rozptýlený - sorgente piana
zemědělské znečištění - inquinamento agricolo
znečištění atmosféry - inquinamento atmosferico
znečištění jezera - inquinamento di lago
znečištění kombinované - inquinamento combinato
znečištění látkami minerálními - inquinamento minerale
znečištění látkami pachovými - inquinamento olfattivo
znečištění moře z pevniny - inquinamento tellurico
znečištění mořské - inquinamento del mare
znečištění náhodné - inquinamento accidentale
znečištění ovzduší - inquinamento dell'aria
znečištění ovzduší vnitřního - inquinamento atmosferico in ambiente confinato
znečištění pobřeží - inquinamento della costa
znečištění pozemku - inquinamento del territorio
znečištění prostředí životního - inquinamento dell'ambiente
znečištění radioaktivní - contaminazione radioattiva
znečištění ropné - inquinamento da petrolio
znečištění rozptýlené - inquinamento diffuso
znečištění v ústí řeky - inquinamento di estuario
znečištění vody podzemní - inquinamento della falda
znečištění vody sladké - inquinamento delle acque dolci
znečištění z domácností - inquinamento domestico
znečišťení zapříčiněné motorovými vozidly - inquinamento da automobili
zodpovědnost za znečištění - responsabilità per l'inquinamento

 

Pozn. některá odborná slova v tomto slovníku začínají velkým písmenem, píší se však malými.

 

Přeložit znečištění do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny AFangličtiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny DEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "znečištění" v českém výkladovém slovníku

 


Reklama