Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Švédský slovník (česko-švédský slovník)

 

Pro český výraz znečištění bylo nalezeno překladů: 66 (přesná shoda: 2, obsahující výraz: 64).

 

český výraz CZ   Sw švédský překlad
znečištění - förorening
znečištění - miljöförstöring
bakteriologické znečištění - bakteriologisk förorening
biologické znečištění - biologisk förorening
biologický účinek znečištění - föroreningens biologiska verkan
fotochemické znečištění - fotokemisk förorenig
fyzikální znečištění - fysikalisk förorening
hlukové znečištění - buller
chemické znečištění - kemisk förorening
choroba v důsledku znečištění životního prostředí - miljöbetingad sjukdom
indikátor znečištění - föroreningsindikator
investice ke snižování znečištění - investering i föroreningsbekämpning
měření znečištění - mätning av miljöföroreningar
měření znečištění fyzikální - fysikalisk mätning av miljöföroreningar
měření znečištění chemické - kemisk mätning av förorening
monitorování znečištění - övervakning av miljöföroreningar
náklady na odstranění znečištění - kostnader orsakade av miljöföroreningar
norma znečištění přípustného - normer för miljöföroreningar
omezování znečištění - föroreningsbekämpning
opatření ke snižování znečištění - föroreningsbekämpande åtgärd
organické znečištění - organisk förorening
pojištění proti riziku znečištění - föroreningsförsäkring
prevence znečištění - förebyggande av miljöföroreningar
průmyslové znečištění - industriell förorening
registr znečištění emisemi - utsläppsregister
riziko znečištění - risk för miljöföroreningar
rozsah znečištění - föroreningsbelastning
řízení znečištění integrované - integrerad övervakning av miljöföroreningar
snížení znečištění ropného - bekämpande av oljeföroreningar
snižování znečištění - föroreningsbekämpning
snižování znečištění - reglering av utsläpp
stimul ke snížení znečištění - föroreningsbegränsande stimulans
technologie ke snižování znečištění - föroreningsbekämpande teknik
typ znečištění - typ av förorening
území znečištění potenciálního - område som är utsatt för potentiell förorening
vliv znečištění - föroreningens effekt
zařízení na snižování znečištění - utrustning för föroreningsbekämpning
zařízení na snižování znečištění - utrustning för reglering av utsläpp
zdroj znečištění bodový - punktstrålare
zdroj znečištění rozptýlený - diffus föroreningskälla
zdroj znečištění rozptýlený - plan källa
zemědělské znečištění - förorening orsakad av jordbruk
znečištění atmosféry - förorening av atmosfären
znečištění jezera - sjöförorening
znečištění kombinované - sammansatt förorening
znečištění látkami minerálními - mineral förorening
znečištění látkami pachovými - luktande förorening
znečištění moře z pevniny - landbaserade havsföroreningar
znečištění mořské - havsförorening
znečištění náhodné - tillfällig förorening
znečištění ovzduší - luftförorening
znečištění ovzduší vnitřního - inomhusluftförorening
znečištění pobřeží - kustförorening
znečištění pozemku - jordförorening
znečištění prostředí životního - förorening av miljön
znečištění radioaktivní - kontamination
znečištění radioaktivní - radioaktiv kontamination
znečištění ropné - oljeförorening
znečištění rozptýlené - diffusa utsläpp
znečištění rozptýlené - diffus förorening
znečištění v ústí řeky - flodmynningsförorening
znečištění vody podzemní - förorening av grundvatten
znečištění vody sladké - förorening av sötvatten
znečištění z domácností - förorening från hushåll
znečišťení zapříčiněné motorovými vozidly - trafikbetingad förorening
zodpovědnost za znečištění - ansvarighet för miljöföroreningar

 

Pozn. některá odborná slova v tomto slovníku začínají velkým písmenem, píší se však malými.

 

Přeložit znečištění do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny DEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny AFangličtiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "znečištění" v českém výkladovém slovníku

 


Reklama