Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Španělský slovník (česko-španělský slovník)

 

Pro český výraz znečištění bylo nalezeno překladů: 63 (přesná shoda: 1, obsahující výraz: 62).

 

český výraz CZ   Es španělský překlad
znečištění - contaminación
bakteriologické znečištění - contaminación bacteriológica
biologické znečištění - contaminación biológica
biologický účinek znečištění - efecto biológico de la contaminación
fotochemické znečištění - contaminación fotoquímica
fyzikální znečištění - contaminación física
hlukové znečištění - contaminación acústica
chemické znečištění - contaminación química
choroba v důsledku znečištění životního prostředí - enfermedad relacionada con el medio ambiente
indikátor znečištění - indicadores de contaminación
investice ke snižování znečištění - inversión de control de contaminación
měření znečištění - medida de la contaminación
měření znečištění fyzikální - medida física de la contaminación
měření znečištění chemické - medición química de la contaminación
monitorování znečištění - vigilancia de contaminantes
náklady na odstranění znečištění - costes de la contaminación
norma znečištění přípustného - normas sobre contaminación
omezování znečištění - mitigación de la contaminación
opatření ke snižování znečištění - lucha contra la contaminacíon
organické znečištění - contaminación orgánica
pojištění proti riziku znečištění - seguro de contaminación
prevence znečištění - prevención de la contaminación
průmyslové znečištění - contaminación industrial
registr znečištění emisemi - registro de emisiones
riziko znečištění - riesgos de contaminación
riziko znečištění - riesgo de contaminación
rozsah znečištění - carga contaminante
řízení znečištění integrované - control de contaminación integrado
snížení znečištění ropného - disminución de contaminación de petróleo
snižování znečištění - control de la contaminación
stimul ke snížení znečištění - incentivos contra la contaminación
technologie ke snižování znečištění - tecnología de control de la contaminación
typ znečištění - tipo de contaminación
území znečištění potenciálního - área de contaminación potencial
vliv znečištění - efectos de la contaminación
zařízení na snižování znečištění - equipo de control de contaminación
zařízení na snižování znečištění - equipo de mitigación de la contaminación
zdroj znečištění bodový - fuentes puntuales
zdroj znečištění rozptýlený - fuente de avión
zdroj znečištění rozptýlený - fuente difusa
zemědělské znečištění - contaminación agrícola
znečištění atmosféry - contaminación atmosférica
znečištění jezera - contaminación de lagos
znečištění kombinované - contaminación compuesta
znečištění látkami minerálními - contaminación mineral
znečištění látkami pachovými - contaminación olfativa
znečištění moře z pevniny - contaminación marina con base en tierra
znečištění mořské - contaminación marina
znečištění náhodné - contaminación fortuita
znečištění ovzduší - contaminación atmosférica
znečištění ovzduší vnitřního - contaminación en lugares cerrados
znečištění pobřeží - contaminación de litoral
znečištění pozemku - contaminación de tierras
znečištění prostředí životního - contaminación ambiental
znečištění radioaktivní - contaminacíon radiactiva
znečištění ropné - contaminación de petróleo
znečištění rozptýlené - contaminación difusa
znečištění v ústí řeky - contaminación de estuario
znečištění vody podzemní - contaminación de aguas subterráneas
znečištění vody sladké - contaminación de agua dulce
znečištění z domácností - contaminación doméstica
znečišťení zapříčiněné motorovými vozidly - contaminación de vehículo de motor
zodpovědnost za znečištění - responsabilidad por contaminación

 

Pozn. některá odborná slova v tomto slovníku začínají velkým písmenem, píší se však malými.

 

Přeložit znečištění do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny DEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny AFangličtiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "znečištění" v českém výkladovém slovníku

 


Reklama