Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Ruský slovník (česko-ruský slovník)

 

Pro český výraz znečištění bylo nalezeno překladů: 64 (přesná shoda: 1, obsahující výraz: 63).

 

český výraz CZ   Ru ruský překlad
znečištění - загрязнение
bakteriologické znečištění - бактериологическое загрязнение
biologické znečištění - биологическое загрязнение
biologický účinek znečištění - биологический результат загрязнения
fotochemické znečištění - фотохимическое загрязнение
fyzikální znečištění - физическое загрязнение
hlukové znečištění - шумовое загрязнение
chemické znečištění - химическое загрязнение
chemické znečištění - химическое заражение
choroba v důsledku znečištění životního prostředí - болезни, обусловленные воздействием окружающей среды
choroba v důsledku znečištění životního prostředí - обусловленные воздействием окружающей среды
indikátor znečištění - индикатор загрязнения
investice ke snižování znečištění - инвестиции для контроля за загрязнением
měření znečištění - измерение загрязнения
měření znečištění fyzikální - физическое измерение уровня загрязнения
měření znečištění chemické - химическое измерение уровня загрязнения
monitorování znečištění - мониторинг загрязнения
náklady na odstranění znečištění - стоимость загрязнения
norma znečištění přípustného - норма загрязнения
omezování znečištění - снижение уровня загрязнения
opatření ke snižování znečištění - меры по контролю за уровнем загрязнения
organické znečištění - органическое загрязнение
pojištění proti riziku znečištění - страхование от загрязнения
prevence znečištění - предотвращение загрязнения
průmyslové znečištění - загрязнение от промышленной деятельности
registr znečištění emisemi - регистр выбросов
riziko znečištění - риск загрязнения
rozsah znečištění - загрязненность
řízení znečištění integrované - интегрированная система контроля за загрязнением окружающей среды
snížení znečištění ropného - уменьшение нефтяного загрязнения
snižování znečištění - контроль за загрязнением
stimul ke snížení znečištění - стимулирование борьбы с загрязнением окружающей среды
technologie ke snižování znečištění - технология для осуществления контроля за загрязнением
typ znečištění - тип загрязняющего вещества
území znečištění potenciálního - ареал потенциального загрязнения
vliv znečištění - воздействие загрязнения
zařízení na snižování znečištění - оборудование для контроля за загрязнением
zařízení na snižování znečištění - оборудование для снижения уровня загрязнения
zdroj znečištění bodový - конкретный источник загрязнения
zdroj znečištění rozptýlený - неопределенный источник загрязнения
zdroj znečištění rozptýlený - различные источники загрязнения
zemědělské znečištění - сельскохозяйственное загрязнение
znečištění atmosféry - загрязнение атмосферы
znečištění jezera - загрязнение озер
znečištění kombinované - смешанное загрязнение
znečištění látkami minerálními - загрязнение в результате горных работ
znečištění látkami pachovými - загрязнение, воздействующее на органы обоняния
znečištění moře z pevniny - загрязнение моря в результате хозяйственной деятельности на суше
znečištění mořské - загрязнение моря
znečištění náhodné - загрязнение в результате аварии
znečištění ovzduší - загрязнение воздуха
znečištění ovzduší vnitřního - загрязнение воздуха в помещении
znečištění pobřeží - загрязнение побережий
znečištění pozemku - загрязнение земель
znečištění prostředí životního - загрязнение окружающей среды
znečištění radioaktivní - радиоактивное заражение
znečištění ropné - нефтяное загрязнение
znečištění rozptýlené - загрязнение из различных источников
znečištění v ústí řeky - загрязнение эстуария
znečištění vody podzemní - загрязнение подземных вод
znečištění vody sladké - загрязнение пресной воды
znečištění z domácností - загрязнение бытовыми отходами
znečišťení zapříčiněné motorovými vozidly - загрязнение выхлопными газами автомобилей
zodpovědnost za znečištění - ответственность за загрязнение

 

Pozn. některá odborná slova v tomto slovníku začínají velkým písmenem, píší se však malými.

 

Přeložit znečištění do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny DEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny AFangličtiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "znečištění" v českém výkladovém slovníku

 


Reklama