Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Francouzský slovník (česko-francouzský slovník)

 

Pro český výraz znečištění bylo nalezeno překladů: 64 (přesná shoda: 1, obsahující výraz: 63).

 

český výraz CZ   F francouzský překlad
znečištění - pollution
bakteriologické znečištění - pollution bactériologique
biologické znečištění - pollution biologique
biologický účinek znečištění - effet biologique de la pollution
fotochemické znečištění - pollution photochimique
fyzikální znečištění - pollution physique
hlukové znečištění - pollution sonore de l'environnement
chemické znečištění - contamination chimique
chemické znečištění - pollution chimique
choroba v důsledku znečištění životního prostředí - maladie liée au milieu environnant
indikátor znečištění - indicateur de pollution
investice ke snižování znečištění - investissement antipollution
měření znečištění - mesure de pollution
měření znečištění fyzikální - mesure physique de la pollution
měření znečištění chemické - méthode chimique de mesure de la pollution
monitorování znečištění - surveillance de la pollution
náklady na odstranění znečištění - coût de la pollution
norma znečištění přípustného - norme de pollution
omezování znečištění - réduction de la pollution
opatření ke snižování znečištění - mesure de lutte contre la pollution
organické znečištění - pollution organique
pojištění proti riziku znečištění - assurance pollution
prevence znečištění - prévention des pollutions
průmyslové znečištění - pollution industrielle
registr znečištění emisemi - registre des émissions
riziko znečištění - risque de pollution
rozsah znečištění - charge polluante
řízení znečištění integrované - contrôle intégré de la pollution
snížení znečištění ropného - réduction de la pollution par le pétrole
snižování znečištění - lutte contre la pollution
stimul ke snížení znečištění - incitation à la lutte contre la pollution
technologie ke snižování znečištění - technologie de lutte contre la pollution
typ znečištění - type de pollution
území znečištění potenciálního - zone de pollution potentielle
vliv znečištění - effet de pollution
zařízení na snižování znečištění - moyens de réduction de la pollution
zařízení na snižování znečištění - équipement de lutte contre la pollution
zdroj znečištění bodový - source (d'émissions) ponctuelle
zdroj znečištění rozptýlený - source de pollution diffuse
zdroj znečištění rozptýlený - source plane (d'émissions)
zemědělské znečištění - pollution agricole
znečištění atmosféry - pollution atmosphérique
znečištění jezera - pollution de lac
znečištění kombinované - pollution composite
znečištění látkami minerálními - pollution minérale
znečištění látkami pachovými - pollution olfactive
znečištění moře z pevniny - pollution tellurique
znečištění mořské - pollution de la mer
znečištění náhodné - pollution accidentelle
znečištění ovzduší - pollution atmosphérique
znečištění ovzduší - pollution de l'air
znečištění ovzduší vnitřního - pollution atmosphérique intérieure
znečištění pobřeží - pollution du littoral
znečištění pozemku - pollution du sol
znečištění prostředí životního - pollution de l'environnement
znečištění radioaktivní - contamination radioactive
znečištění ropné - marée noire
znečištění rozptýlené - pollution diffuse
znečištění v ústí řeky - pollution d'estuaire
znečištění vody podzemní - pollution des eaux souterraines
znečištění vody sladké - pollution des eaux douces
znečištění z domácností - pollution domestique
znečišťení zapříčiněné motorovými vozidly - pollution automobile
zodpovědnost za znečištění - responsabilité de la pollution

 

Pozn. některá odborná slova v tomto slovníku začínají velkým písmenem, píší se však malými.

 

Přeložit znečištění do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny AFangličtiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny DEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "znečištění" v českém výkladovém slovníku

 


Reklama