Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Finský slovník (česko-finský slovník)

 

Pro český výraz znečištění bylo nalezeno překladů: 66 (přesná shoda: 3, obsahující výraz: 63).

 

český výraz CZ   F finský překlad
Znečištění - Saaste
znečištění - saastuminen
znečištění - saastuminen, saaste
bakteriologické znečištění - bakteriologinen pilaantuminen
biologické znečištění - biologinen saastuminen
biologický účinek znečištění - saastumisen biologinen vaikutus
fotochemické znečištění - fotokemiallinen saaste
fyzikální znečištění - fysikaalinen saaste
hlukové znečištění - melusaaste
chemické znečištění - kemiallinen saaste
chemické znečištění - kemiallinen saastuminen
choroba v důsledku znečištění životního prostředí - ympäristöön liittyvä sairaus
indikátor znečištění - saasteindikaattori
investice ke snižování znečištění - investointi ympäristönsuojeluun
měření znečištění - saasteen mittaus
měření znečištění fyzikální - saasteen fysikaalinen mittaus
měření znečištění chemické - saasteen kemiallinen mittaus
monitorování znečištění - saastumisen seuranta
náklady na odstranění znečištění - saastekustannukset
norma znečištění přípustného - saastenormi
omezování znečištění - saasteen vähentäminen
opatření ke snižování znečištění - ympäristönsuojelutoimenpide
organické znečištění - orgaaninen saaste
pojištění proti riziku znečištění - saastevakuutus
prevence znečištění - saastumisen ehkäisy
průmyslové znečištění - teollisuuden aiheuttama saastuminen
registr znečištění emisemi - päästörekisteri
riziko znečištění - saastumisriski
rozsah znečištění - saastekuorma
řízení znečištění integrované - yhteinen saastumisen torjunta
snížení znečištění ropného - öljysaasteen torjunta
snižování znečištění - ympäristönsuojelu
stimul ke snížení znečištění - kannustin saastuttamisen ehkäisemiseksi
technologie ke snižování znečištění - ympäristönsuojelutekniikka
typ znečištění - saastetyyppi
území znečištění potenciálního - mahdollinen saastumisalue
vliv znečištění - saasteen vaikutus
zařízení na snižování znečištění - saastumisen vähentämiseen tarkoitetut välineet
zařízení na snižování znečištění - ympäristönsuojelussa tarvittavat laitteet
zdroj znečištění bodový - pistesäteilijä
zdroj znečištění bodový - pistelähde, yksikkölähde
zdroj znečištění rozptýlený - hajanainen lähde
zdroj znečištění rozptýlený - tasainen lähde
zemědělské znečištění - maatalouden aiheuttama saastuminen
znečištění atmosféry - ilman saastuminen
znečištění jezera - järven saastuminen
znečištění kombinované - monen tekijän aiheuttama saastuminen
znečištění látkami minerálními - mineraalisaaste
znečištění látkami pachovými - hajusaaste
znečištění moře z pevniny - maalla sijaitsevista lähteistä aiheutuva meren saastuminen
znečištění mořské - meren saastuminen
znečištění náhodné - satunnainen saaste
znečištění ovzduší - ilman saastuminen
znečištění ovzduší vnitřního - huoneilman, sisäilman saastuminen
znečištění pobřeží - rantojen saastuminen
znečištění pozemku - maan saastuminen
znečištění prostředí životního - ympäristön saastuminen
znečištění radioaktivní - radioaktiivinen saastuminen
znečištění ropné - öljysaaste
znečištění rozptýlené - hajanainen saaste
znečištění v ústí řeky - joensuun saastuminen
znečištění vody podzemní - pohjaveden saastuminen
znečištění vody sladké - makean veden saastuminen
znečištění z domácností - kotitalouksien tuottama saaste
znečišťení zapříčiněné motorovými vozidly - moottoriajoneuvojen aiheuttama saaste
zodpovědnost za znečištění - vastuu saastuttamisesta

 

Pozn. některá odborná slova v tomto slovníku začínají velkým písmenem, píší se však malými.

 

Přeložit znečištění do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny AFangličtiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny DEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "znečištění" v českém výkladovém slovníku

 


Reklama